Кросcворд по на тему "Нацiональна економiка (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 22 слов, смогли построить на 20 слов
Кросcворд по  на тему Кросcворд по  на тему
 
По горизонтали
2. Все, що потрібно для задоволення потреб людини. Включають природні і людські
8. Сума грошового доходу, яка не використовується на поточне споживання і призначається для задоволення потреб у майбутньому
11. Запит фактичного або потенційного покупця, споживача на придбання товару за наявних у нього коштів, що призначені для цієї покупки
13. Надання з бюджету у безповоротному порядку коштів на видатки, повязані зі здійсненням державних замовлень, виконанням державних програм, утриманням державних і комунальних установ та організацій
15. Рівновага, урівноваження
16. Вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобовязання їхнього зворотного повернення
19. Ввезення товарів, послуг (іноді може вживатися щодо капіталу, знань, технологій)
20. Одна з основних типів економічних систем

По вертикали
1. На функціонування та розвиток національної економіки впливають різноманітні
3. Грошова допомога, що надається державою за рахунок коштів бюджету, а також спеціальних фондів юридичним особам, місцевим державним органам, іншим державам
4. Місце взаємодії продавців і покупців для визначення ціни та необхідної кількості товару
5. Формальний інститут, який є формою організації політичної спільноти під управлінням уряду
6. Економічна школа (або етап державного регулювання економіки), основоположником якої є Ф. Кене
7. Першим етапом державного регулювання економіки вважається економічна школа –
9. Продукт природи і людської праці або тільки людської праці у матеріальній і нематеріальній субстанції та у формі послуг, який завдяки своїм властивостям здатен задовольняти наявні чи передбачувані суспільні потреби і призначений для обміну і купівлі-продажу
10. Зменшення активів або збільшення зобовязань в звязку з придбанням товарів або послуг
12. Ділові господарські одиниці, фірми, торгівля, транспорт, усі організаційні форми капіталу, що виробляють товари й послуги, але для цього їм потрібні економічні ресурси
14. Форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету, яка призначена для конкретно визначеної цілі/цілей
17. За допомогою чого держава впливає на соціально-економічні процеси, що відбуваються в суспільстві
18. Передача активів у грошовій або натуральній формі на певний обумовлений час

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Економiка (укр.)
2.
Регiональна економiка (укр.)
3.
Мiжнародна економiка (укр.)
4.
Економiка пiдприємства (укр.)
5.
Економiка торговельного пiдприємства (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Економiка (укр.)
2.
По экономике - Економiка i бiзнес (укр.)
3.
По экономике - Мiжнародна економiка (укр.)
4.
По - Економiка Чехiї (укр.)
5.
По экономике - Економiка пiдприємства (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы