Кросcворд по предмету Економіка (укр.) - на тему Національна економіка (укр.)

Был запрошен кроссворд на 22 слов, смогли построить на 20 слов
Кросcворд по предмету Економіка (укр.) - на тему Національна економіка (укр.) Кросcворд по предмету Економіка (укр.) - на тему Національна економіка (укр.)
 
По горизонтали
2. Все, що потрібно для задоволення потреб людини. Включають природні і людські
8. Сума грошового доходу, яка не використовується на поточне споживання і призначається для задоволення потреб у майбутньому
11. Запит фактичного або потенційного покупця, споживача на придбання товару за наявних у нього коштів, що призначені для цієї покупки
13. Надання з бюджету у безповоротному порядку коштів на видатки, повязані зі здійсненням державних замовлень, виконанням державних програм, утриманням державних і комунальних установ та організацій
15. Рівновага, урівноваження
16. Вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобовязання їхнього зворотного повернення
19. Ввезення товарів, послуг (іноді може вживатися щодо капіталу, знань, технологій)
20. Одна з основних типів економічних систем

По вертикали
1. На функціонування та розвиток національної економіки впливають різноманітні
3. Грошова допомога, що надається державою за рахунок коштів бюджету, а також спеціальних фондів юридичним особам, місцевим державним органам, іншим державам
4. Місце взаємодії продавців і покупців для визначення ціни та необхідної кількості товару
5. Формальний інститут, який є формою організації політичної спільноти під управлінням уряду
6. Економічна школа (або етап державного регулювання економіки), основоположником якої є Ф. Кене
7. Першим етапом державного регулювання економіки вважається економічна школа –
9. Продукт природи і людської праці або тільки людської праці у матеріальній і нематеріальній субстанції та у формі послуг, який завдяки своїм властивостям здатен задовольняти наявні чи передбачувані суспільні потреби і призначений для обміну і купівлі-продажу
10. Зменшення активів або збільшення зобовязань в звязку з придбанням товарів або послуг
12. Ділові господарські одиниці, фірми, торгівля, транспорт, усі організаційні форми капіталу, що виробляють товари й послуги, але для цього їм потрібні економічні ресурси
14. Форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету, яка призначена для конкретно визначеної цілі/цілей
17. За допомогою чого держава впливає на соціально-економічні процеси, що відбуваються в суспільстві
18. Передача активів у грошовій або натуральній формі на певний обумовлений час

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Економiка (укр.)
2.
Регiональна економiка (укр.)
3.
Мiжнародна економiка (укр.)
4.
Економiка пiдприємства (укр.)
5.
Економiка торговельного пiдприємства (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Економiка (укр.)
2.
По экономике - Економiка i бiзнес (укр.)
3.
По экономике - Мiжнародна економiка (укр.)
4.
По предмету - Економiка Чехiї (укр.)
5.
По предмету Экономика (укр.) - Економiка пiдприємства (укр.)


Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы