Кросcворд по предмету Фінансовий контролінг - на тему "Фінансовий контролінг"

Был запрошен кроссворд на 8 слов, смогли построить на 8 слов
Кросcворд по предмету Фінансовий контролінг - на тему Кросcворд по предмету Фінансовий контролінг - на тему
 
По горизонтали
6. орієнтація управлінського процесу на досягнення всіх цілей, які стоять перед підприємством.
8. один із способів дослідження предметів та явища в природі, суспільстві, економіці. Порівняння є найдавнішим і найпоширенішим прийомом діагностики. Кожний показник і кожна цифра, отримувані в аналітичному дослідженні, мають значення лише в порівнянні з відомими показниками і цифрами.

По вертикали
1. це процес розроблення, узгодження та затвердження бюджетів, що формують цілісну їх систему, а також контроль за їх виконанням.
2. перетворення цілей підприємства в прогнози і плани, аналіз сильних і слабких сторін і розробка на його основі стратегій підприємства, а потім плану.
3. відстеження процесів, що протікають на підприємстві, складання оперативних звітів про результати роботи підприємства за короткі проміжки часу, порівняння результатів з фактично досягнутими.
4. оцінка досягнутих показників.
5. оперативне і стратегічне управління підприємством та його підрозділами з метою максимізації прибутку.
7. напрямок економічної роботи на підприємстві пов’язаний з прийняттям та реалізацією оперативних і стратегічних управлінських рішень.

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы