Кросcворд по предмету Кримінальний процес (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 10 слов, смогли построить на 8 слов
Кросcворд по предмету Кримінальний процес (укр.) на тему Кросcворд по предмету Кримінальний процес (укр.) на тему
 
По горизонтали
2. Рiшення (крiм вироку та постанови) суду першої, апеляцiйної i касацiйної iнстанцiй при розглядi справи судом у колегiальному складi
4. Особа, яка обiймає посаду, передбачену статтею 17 закону України Про прокуратуру, та дiє у межах своїх повноважень
6. Розумова i практична дiяльнiсть компетентних учасникiв процесуальних вiдносин, що полягає у збираннi, перевiрцi та оцiнцi доказiв з метою встановлення обставин, що мають значення для правильного вирiшення справи
7. Голова, заступник голови, суддя Верховного Суду України, Вищого спецiалiзованого суду з розгляду цивiльних i кримiнальних справ, Апеляцiйного суду Автономної Республiки Крим, апеляцiйних судiв областей, мiст Києва та Севастополя, районних, районних у мiстах, мiських та мiськрайонних судiв, якi вiдповiдно до Конституцiї України на професiйнiй основi уповноваженi здiйснювати правосуддя, а також присяжний

По вертикали
1. Дитина до досягнення нею чотирнадцяти рокiв
3. Це особа, що має необхiднi спецiальнi знання i яку залучають у разi потреби до участi у провадженнi окремих процесуальних дiй
5. Мiсце в армiї, де примусово утримують вiйськовикiв-порушникiв вiйськової дисциплiни.
6. Iшення суду першої чи це правове положення, згiдно з яким суб, єктам кримiнального процесу надано i забезпечено можливiсть вiльно в межах закону обирати способи поведiнки для захисту своїх кримiнально-правових i процесуальних прав. iнстанцiї про винуватiсть або невинуватiсть особи у вчиненнi злочину i про призначення їй покарання чи звiльнення вiд покарання

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Електротехнiка (укр.)
2.
Педiатрiя (укр.)
3.
Енергетика (укр.)
4.
Фiлософiя (укр.)
5.
Iсторiя (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы