Кросcворд по бюджету на тему "Бюджетна система (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 8 слов, смогли построить на 8 слов
Кросcворд по бюджету на тему Кросcворд по бюджету на тему
 
По горизонтали
2. Частина централiзованих ресурсiв держави, якi необхiднi для виконання нею вiдповiдних функцiї – це …
3. Бюджет розробляється на певний строк, який називають бюджетним …
5. Органiзацiя вертикальної структурної побудови бюджету за рiвнями влади

По вертикали
1. Перевищення доходiв над видатками бюджету називається …
3. Вiн пiдписує i оприлюднює схвалений закон про бюджет
4. На скiльки груп подiляються власнi надходження бюджетних установ
5. Регламентований бюджетним законодавством порядок складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетiв, звiтування про їх виконання, а також контролю за їхї виконанням
6. Чим виступає бюджет як основний фiнансовий план

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Податкова система (укр.)
2.
Банкiвська система (укр.)
3.
Налоговая система
4.
Аудит (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Бюджет i бюджетна система (укр.)
2.
По бюджету - Бюджетна система
3.
По предмету Экономика (укр.) - Казначейська система (укр.)
4.
По предмету Полiтична економiя (укр.) - Економiчна система (укр.)
5.
По предмету Бiологiя (укр.) - Видiльна система (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы