Кросcворд по предмету Соцiальне страхування (укр.) на тему "Єдиний соцiальний внесок в Українi (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 10 слов, смогли построить на 10 слов
Кросcворд по предмету Соцiальне страхування (укр.) на тему Кросcворд по предмету Соцiальне страхування (укр.) на тему
 
По горизонтали
2. Перелiк ризикiв iз зазначенням частини страхової суми та вiдповiдної їй страхової премiї, що передається цедентом на перестрахування.
4. … соцiальний внесок
7. Категорiя робiтникiв(величина нарахування єсв на їх зп 8, 41%)
9. Здiйснюється утримання та … єсв
10. Мiнiмальна заробiтна …

По вертикали
1. Напис на страховому документi, що засвiдчує виправлення незначної помилки (описки), допущеної при його оформленнi.
3. Установа, якiй встановлено розмiр нарахування єсв 36, 3%
5. Юридична …
6. Кiлькiсть мiнiмальних зп, з яких утримується єсв
8. Зменшення ризику й отримання бiльшого прибутку завдяки: а) одночасному розвитку кiлькох, не пов’язаних один з одним видiв страхування, розширенню страховиком спектра страхових послуг; б) поширенню активностi страховикiв за межi основного бiзнесу, що досягається розмiщенням активiв (iз додержанням iснуючих нормативiв) серед рiзних, не пов’язаних мiж собою об’єктiв (акцiї, облiгацiї, нерухомiсть, банкiвськi депозити).

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Зоопсихологiя (укр.)
2.
Менеджмент (укр.)
3.
Хiмiя (укр.)
4.
Кримiнологiя (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Страхування (укр.) - Єдиний внесок (укр.)
2.
По предмету Конституцiйне право (укр.) - Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади в Українi (укр.)
3.
По предмету Економiка (укр.) - Соцiальний захист (укр.)
4.
По предмету Географiя (укр.) - Туризм в Українi (укр.)
5.
По предмету Iсторiя економiчної думки (укр.) - Формування засад ринкового господарства в українi (90-тi роки ХХ ст.) (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы