Кросcворд по предмету Казахский язык (каз.) по темам "Су (каз.)", "Достық (каз.)"

Был запрошен кроссворд на 5 слов, смогли построить на 5 слов
Кросcворд по предмету Казахский язык (каз.) по темам Кросcворд по предмету Казахский язык (каз.) по темам
 
По горизонтали
2. сонда бiз барамыз жазда жанында отырғанда жағажайда
3. адамға, табиғатқа, жан-жануарға көрсетiлетiн iзгi iс-әрекет. Ол ынтымақтастықпен татулықпен негiзделедi
4. қандай да бiр аумақта тұрақты дамыған немесе бүкiл жер шарын жайлаған адамдар жиынтығы

По вертикали
1. қоғамды ұйымдастырудың анағұрлым кең тараған бiрлiгi
2. Саяси еркiндiк

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Политология (каз.)
2.
История (каз.)
3.
ҚАЗАҚ ТIЛI (каз.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Казахский язык (каз.) - Су (каз.)
2.
По предмету Казахский язык (каз.) - Общий (каз.)
3.
По предмету Казахский язык (каз.) - Сердце (каз.)
4.
По английскому языку - Профессии (каз.)
5.
По деньгам, кредитам, банкам (ДКБ) - Банк (каз.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы