Кросcворд по предмету Банкiвська справа (укр.) на тему "Вексель (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 30 слов
Кросcворд по предмету Банкiвська справа (укр.) на тему Кросcворд по предмету Банкiвська справа (укр.) на тему
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
3. … . (трасувати) переказний вексель — означає прийняти на себе зобовязання гарантії акцепту і платежу по ньому
8. У буквальному перекладі слово “вексель” (wechsel, change, exchange, cambio) означає…
9. Сума, яка підлягає утриманню на користь банку, складається з процентної ставки, яка називається
11. Новий власник векселя
13. Поштові витрати на вексель
15. Операції з купівлі або продажу векселів за ціною, що встановлюється у відсотках до суми векселя це … . операції
17. Функція, яка передбачає використання векселя як засіб, що гарантує сплату
20. Зберігання векселів здійснюється за двома видами закрите і … .. зберігання
23. Вексель, який є наказом позичальнику виплатити певну суму коштів пред’явнику векселя
27. Особливістю векселя, є … .. здійснення платежу боржником у будь-якому випадку

По вертикали
1. Згода на оплату векселя
2. Комісії за інкасування іногородніх векселів
3. Цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя
4. Додатковий лист до векселя
5. Вексель, котрий акцептується з метою надання допомоги в отриманні кредиту під вексель неплатоспроможній особі
6. Особа, на користь якої видано вексель
7. Вид векселя, який характеризує зобов’язання однієї особи виплатити зазначену суму коштів іншій особі за поставлені товари чи надані послуги
9. Купівля, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів здійснюється банком на підставі договорів комісії і … .
10. Різновид векселя, в якому міститься підроблений підпис векселедателя або акцептанта, фальсифіковано вексельну суму чи строк погашення
12. Вексельні операції, котрі супроводжуються наданням або залученням грошових коштів проти векселів чи під забезпечення векселями - це … операції
14. Вексель, який виникає внаслідок фінансової операції і засвідчує отримання грошової позики
16. В операції з простим векселем беруть участь дві особи: … і векселедержатель
17. Вид зберігання векселів шляхом надання довірителю депозитного вічка у сховищі (сейфі) банку без будь-яких інструкцій щодо дій банку з векселями
18. Інша назва дружнього векселя
19. Перший покупець векселя це …
21. Передатний запис на векселі, відповідно до якого вексель передається іншій особі
22. Функція, яка полягає в тому, що вексель як цінний папір може бути об’єктом інвестування
24. Той, хто виписує ве­ксель і дає наказ іншій особі оплатити його
25. Функція векселя, що полягає він є засобом розрахунку за товари (або послуги)
26. Особа, що дає згоду на оплату векселя

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По рынку ценных бумаг - Вексель
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Бiоекономiка (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы