Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) по темам "Освiтлення (укр.)", "Виробничий травматизм, професiйнi захворювання (укр.)", "Засоби захисту (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 19 слов
Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) по темам Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) по темам
 
По горизонтали
2. Сукупнiсть практичних заходiв, спрямованих на оздоровлення оточення людини
8. Свiтильники для вибухонебезпечних i пожежонебезпечних примiщень
9. У разi тривалої дiї на органiзм високих концентрацiй пилу можуть розвинутися хвороби легенiв i дихальних шляхiв
12. Називаються хвороби, виникнення яких повязане з певною трудовою дiяльнiстю i впливом на органiзм конкретних несприятливих умов працi, так званих шкiдливих виробничих чинникiв
16. Засiб для захисту рук вiд бруду
17. Вiд рухомих частин машин, ручного Iнструмента, падаючих предметiв тощо

По вертикали
1. Освiтлення призначене для огляду i ремонту обєктiв у важкодоступних мiсцях
3. Лампи, що створюють безперервний спектр випромiнювання, який найбiльш багатий жовтими та червоними (тобто iнфрачервоними) променями та бiднiший у зонi синiх та зелених спектрiв випромiнювання, нiж спектр природного свiтла неба, що погiршує розрiзнення кольорiв
4. Пристрої призначенi для вимкнення або запобiгання можливостi увiмкнення джерела небезпеки при знятому (вiдкритому) огороджувальному пристрої
5. Розробка заходiв щодо попередження нещасних випадкiв - головна мета всiх теоретичних та практичних робiт в галузi … працi
6. Особливостi,що є неповторною своєрiднiстю психiки кожної людини
7. Лампи, якi випромiнюють свiтло, близьке до природного, поверхня колби цих ламп холодна, вони бiльш економнi, дозволяють створювати високу освiтленiсть
10. Постiйне освiтлення
11. Прилад для розподiлу, фiльтрацiї i перетворення свiтла вiд лампи або ламп, що включають необхiднi компоненти для їхнього захисту, крiплення i постачання електроенергiєю
12. Згiдно з.. … .про розслiдування та облiк нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, затвердженим Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 серпня 1993р. №623, травми подiляють на легкi, важкi та зi смертельним наслiдком. Крiм того, травми можуть бути груповими (якщо травмується два i бiльше робiтникiв)
13. Освiтлення передбачають для безпечної евакуацiї людей iз примiщень у мiсцях, небезпечних для проходу, сходових клiтках, а також на шляху евакуацiї людей iз примiщення або територiї
14. Пристрої призначенi для сповiльнення або зупинки виробничого устаткування пiд час виникнення небезпечної виробничої ситуацiї
15. Засiб захисту очей при роботi на верстатах
18. Розрiзняють гострi i … . професiйнi захворювання та отруєння

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Математика (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Охорона працi (укр.) - Засоби захисту (укр.)
2.
По предмету Охорона працi (укр.) - Освiтлення (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Травматизм (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Механiзми захисту (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Юридичнi гарантiї захисту (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы