Кросcворд по предмету Мiжнародна економiка (укр.) на тему "Валютна система (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 12 слов, смогли построить на 11 слов
Кросcворд по предмету Мiжнародна економiка (укр.) на тему Кросcворд по предмету Мiжнародна економiка (укр.) на тему
 
По горизонтали
1. Яка система має сукупнiсть правил та механiзмiв, що забезпечують спiввiдношення мiж валютами
5. Яка валютна операцiя, що сполучає покупку (продаж) валюти з наступним здiйсненням контругоди з метою одержання прибутку за рахунок рiзницi в курсах валют на рiзних валютних ринках
9. Це документ, що видається перевiзником або його агентом вiдправнику вантажу як посвiдчення прийняття вантажу для перевезення морським шляхом
11. Це акредитиви, при вiдкриттi яких банк-емiтент заздалегiдь надає в розпорядження виконуючого банку валютнi кошти (покриття) у сумi акредитиву на термiн дiї зобов’язань банка-емiтента з умовою можливостi їх використання для виплат по акредитиву

По вертикали
2. Яка валютна система (виникла першою) i означає сукупнiсть валютно-економiчних вiдносин, за допомогою яких здiйснюється мiжнародний платiжний обiг, утворюються i використовуються валютнi ресурси країни
3. Яка валютна операцiя, що сполучає покупку (продаж) валюти з наступним здiйсненням контругоди з метою одержання прибутку за рахунок курсових коливань протягом визначеного перiоду
4. Це заходи регулювання платiжного балансу, що означаютьть стимулювання експорту, девальвацiя
6. Це валютна система, що означає форму органiзацiї мiжнародних валютних (грошових) вiдносин, що iсторично склалася i закрiплена мiждержавною домовленiстю
7. Який документ є iменний грошовий документ, в якому зазначено розпорядження банку про виплату власнику коштiв повнiстю або частинами
8. Акредитив, який надає бенефiцiару право давати вказiвки банку, проводити оплату, акцепт або покупку тратт
10. Який супровiдний документ, що надається продавцем покупцевi i вмiщує перелiк товарiв, їх кiлькiсть i цiну, за якою вони будуть поставленi покупцевi, формальнi особливостi товару (колiр, вага тощо), умови постачання i зведення про вiдправника i одержувача

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Банкiвська система (укр.)
2.
Податкова система (укр.)
3.
Налоговая система
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По - Валюта, валютна система, валютний курс (укр.)
2.
По предмету Экономика (укр.) - Казначейська система (укр.)
3.
По предмету Полiтична економiя (укр.) - Економiчна система (укр.)
4.
По предмету Бiологiя (укр.) - Видiльна система (укр.)
5.
По менеджменту - Органiзацiя як система (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы