Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) на тему "Бюджет i бюджетна система (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 24 слов
Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) на тему Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) на тему
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
1. Щорічний баланс надхлджень та видатків, що розробляється державними органами
3. Крім загальнодержавного бюджету існують … бюджети
5. Перша … складання державного бюджету
7. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу, надання кредитів із бюджету та повернення надміру сплачених до бюджету сум
9. Форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного, яка призначена для конкретно визначеної цілі/цілей
12. Регламентований законодавством порядок складання, розвитку, затвердження та виконання бюджетів
14. Одне з джерел доходів до бюджету
18. Складова частина бюджету
23. Орган, що веде облік касового виконання державних і місцевих бюджетів та складає звіт про їхнє виконання – державне … .

По вертикали
2. Перевищення видатків над доходами в бюджеті
4. Структурно бюджет складається з доходів та …
6. Перевищення доходів над видатками в бюджеті
8. Посадові особи, або органи, що наділені бюджетними повноваженнями
10. Час, який в Україні триває з 1 січня по 31 грудня
11. Безвідплатна, безповоротна допомога з бюджету вищого рівня бюджету нижчого, яка не має цільового характеру та надається у випадку перевищення видатків над доходами.
12. Організація вертикальної структурної побудови бюджету за рівнями влади
13. Орган, яким приймається бюджет України
15. Один з принципів побудови бюджетної системи
16. Державний і місцеві бюджети становлять …
17. Орган виконавчої влади, що розробляє стратегію щодо внутрішніх і зовнішніх запозичень держави, погашення та обслуговування державного боргу
19. Учасник бюджетного процесу, що здійснює контроль над адмініструванням податків
20. Одні з видів завдань бюджетної політики
21. Сутність _ доходів полягає в стягуванні та зарахуванні до бюджету податків
22. Учасник бюджетного процесу, що підписує закони або накладає на них вето

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Податкова система (укр.)
2.
Банкiвська система (укр.)
3.
Бюджет
4.
Налоговая система
5.
Аудит (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По бюджету - Бюджетна система (укр.)
2.
По бюджету - Бюджетна система
3.
По финансам - Бюджет
4.
По экономике - Бюджет
5.
По финансам и кредиту - Бюджет


Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы