Кросcворд по предмету Кримiнальне право (укр.) на тему "Злочини (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 24 слов
Кросcворд по предмету Кримiнальне право (укр.) на тему Кросcворд по предмету Кримiнальне право (укр.) на тему
 
По горизонтали
1. Дiї спрямованнi на протиправну поведiнку
3. Вiдмова вiд вчинення дiй на виконання злочинного завдання є умовою…
7. Самовiльне протиправне залишення в своєму користуваннi релiгiйної святинi
8. Спосiб прийняття рiшення групою людей, при якому загальна думка формулюється шляхом пiдрахунку голосiв
10. Який склад злочину має грабiж
11. Знищення чи пошкодження майна вогнем
13. Точне встановлення вiдповiдностi вчиненого винним суспiльна небезпечного дiяння складу конкретного злочину, закрiпленого в кримiнальному законi
14. Обовязкова ознака обєктивної сторони злочину, передбаченого ст. 129 кк «погроза вбивством»
15. Злочин, передбачений ст. 126 кк, який характеризується багаторазовим завданням ударiв по тiлу потерпiлого, яке не спричинило тiлесних ушкоджень
17. Дiї, спрямованi на обдурювання шляхом пiдробки обєкта купiвлi-продажу, тобто товару, з корисливою метою
18. Приведення предмета у його неповну придатнiсть для використання за цiльовим призначенням
20. Приведення предмета у повну непридатнiсть для використання за цiльовим призначенням
21. Примiщення для тємного зберiгання предметiв, обєктiв

По вертикали
2. Обшук, здiйснюваний особами, якi не мають на це права, або вчинений iз порушенням Кримiнального процесуального кодексу України, тобто особами, що за певних умов мають на це право, але в цьому випадку не були надiленi необхiдними повноваженнями вважається
4. Насильницька заборона особi залишати певне мiсце чи унеможливлення це зробити
5. Добровiльна неприбуткова громадська органiзацiя, що обєднує громадян, повязаних спiльними iнтересами за родом їх професiйної дiяльностi
6. Додаткове кримiнальне покарання, яке полягає у примусовому вилученнi майна у власнiсть держави
9. Iгнорування законних рiшень профспiлок або прийняття рiшень без згоди профспiлкових органiв, якщо така згода необхiдна це одна iз форм
11. Виготовлення виборчого документа невстановленого зразка чи у спосiб, не передбачений законом
12. Рослина (частина рослини), лiкарський препарат або речовина, визнанi наркотиками уповноваженим органом держави i включенi в офiцiйний список наркотичних засобiв (див. Злочинний обiг наркотикiв)
16. Субєкт злочину, передбачений ст. 114 як шпигунство
19. Обєкт злочину, передбачений ст. 120 кк Доведення до самогубства
20. Угода, досягнута мiж двома чи бiльше особами, про вчинення спiльних дiй з метою насильницької змiни чи повалення конституцiйного ладу або захоплення державної влади
21. Тимчасове колективне добровiльне припинення роботи працiвниками пiдприємства з метою вирiшення колективного трудового спору

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Математика (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Злочини (укр.)
2.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Злочини проти власностi (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По - Дiєприкметник (укр.)
5.
По - Лiнгвiстика (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы