Кросcворд по предмету ОСПО - на тему "Нотаріат"

Был запрошен кроссворд на 36 слов, смогли построить на 29 слов
Кросcворд по предмету ОСПО - на тему Кросcворд по предмету ОСПО - на тему
 
По горизонтали
4. Матеріальний носій запису з зафіксованою на ньому інформа­цією про факти, події, явища обєктивної дійсності та розумової дія­льності людини
7. Які звернення в органах прокуратури не перевіряються
8. Що дає прокурор органам дізнання і слідства у звязку з порушенням і розслідуванням кримінальних справ
9. Завдання які реалізуються при виконанні окремих функцій прокуратури
16. Прокурор виносить ... про виробництво перевірки застосування закону
18. Дисциплінарна палата утворюється у складі не більше … членів
21. Офіційний документ, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішень Верховною Радою України
23. Генеральний прокурор протягом строку повноважень не може бути …
25. Контроль за організацією нотаріату України, перевірки організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства здійснюються … України

По вертикали
1. Правовий документ, зроблений у встановленій законом формі розпорядження дієздатного громадянина на випадок смерті про належне йому майно
2. Фізична особа, яка допомагае адвокатові та здійснює діяльність на підставі та в порядку, що передбачені Законом України «про адвокатуру та адвокатську діяльність»
3. Яку юридичну силу мають документи, оформлені державними і приватними нотаріусами
5. Головний законний представник обвинувачення в країнах цивільного права з системою слідства або в країнах загального права, що прийняли змагальну систему
6. Вчинення адвокатом дисциплінарного проступку
9. Один з принципів адвокатського самоврядування
10. Злодіяння, злий вчинок з точки зору тієї чи іншої системи цінностей, людини, групи людей, чи людства в цілому
11. Прокурори та члени їх сімей перебувають під особливим захистом кого
12. Хто звільняє Генерального прокурора
13. Офіційне урочисте зобовязання, що береться з нагоди отримання певних особливо відповідальних обовязків чи вступу в особливий соціальний стан
14. Обовязок зберігати адвокатську таємниці належить адвокату, помічнику адвоката і … адвоката
15. Викладена в письмовій або усній формі пропозиція, заява (клопотання) чи скарга громадянина
17. Один з принципів прокуратури - принцип
19. Поділ правових норм на види за певними критеріями
20. Сторона, що відповідає за виклад доказів проти особи, підозрюваної в здійсненні правопорушення, в ході судового розгляду у кримінальній справі
22. Юрист, що надає професійну правову допомогу громадянам та юридичним особам шляхом реалізації права в їх інтересах
24. Забороняється ... в діяльність органів прокуратури
25. З метою реалізації своїх функцій прокуратура здійснює …
26. Вживане нині поняття прокуратура походить від латинського слова procuro, що значить
27. … полягає у перевірці готовності особи самостійно здійснювати адвокатську діяльність

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы