Кросcворд по предмету Паблік рилейшнз - на тему "Політичні звязки з громадкістью"

Был запрошен кроссворд на 12 слов, смогли построить на 11 слов
Кросcворд по предмету Паблік рилейшнз - на тему Кросcворд по предмету Паблік рилейшнз - на тему
 
По горизонтали
2. Сучасні політичні сили України, можна визначити за скількома спрямуванням
5. Сутність якої технології розкриває висловлення одного з телевізійних оглядачів В’ячеслава Піховшека: «ми можемо одного й того самого політика «упакувати» зовсім по-різному
9. Створений розвивальною технологією образ можна назвати

По вертикали
1. Які технології виступають основою розроблення і використання виборчих регулювальних та управлінських технологій, безпосередньо пов’язаних з практичною організацією виборчих кампаній
3. Усвідомлена діяльність з визначення мети і цілей розвитку суспільства, усіх його сфер, з організації, регулювання, контролю та управління процесами функціонування й розвитку всіх підсистем соціальної системи, соціальних груп і політичних організацій
4. Безперервна робота над іміджем політика, партії, блоку, руху, яка забезпечує можливі варіанти його представлення
6. Спрямування до якогоналежать політичні партії та організації, політична діяльність яких ґрунтується на донцовському інтегральному націоналізмі, в основу якого покладено пріоритет прав та інтересів нації над правами та інтересами будь-якої іншої спільноти
7. Політичні організації, рухи, об’єднання, блоки, союзи, що беруть участь у політичному процесі, мають власну програму, в якій повинні бути чітко визначені інтереси соціальної групи, яку представляє та чи інша політична сила, мета й основні завдання, засоби і методи політичної діяльності
8. Технологія створення образу скільки має видів
9. У складі виборчих технологій що використовуються
10. У виборчих технологіях важливу роль відіграє політичний

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы