Кросcворд по предмету Гроші і кредит - на тему "Центральний банк"

Был запрошен кроссворд на 15 слов, смогли построить на 15 слов
Кросcворд по предмету Гроші і кредит - на тему Кросcворд по предмету Гроші і кредит - на тему
 
По горизонтали
1. Сукупнiсть рiзних видiв нацiональних банкiв i кредитних установ - Банкiвська …
2. Кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями
5. Державний орган управлiння з покладеними на нього особливими завданнями у сферi грошово-кредитних вiдносин: … статус цб
6. Банки, дiяльнiсть яких контролює центральний банк
7. Один з принципiв функцiонування нбу
8. Банк що здiйснює нагляд за всiєю кредитною системою i використовується як найважливiший iнструмент кредитно-грошової полiтики держави
10. Одна з складових системи нбу - … палата
12. Одна з функцiй, яку виконує центральний банк
13. Який фонд формується за рахунок вiдрахувань вiд прибутку i служить для покриття збиткiв
14. Головне призначення центрального банку: управлiння … оборотом

По вертикали
1. Складова частина нбу, яка являє собою мiсце зберiгання державних коштiв - державна …
3. Провiдником якої полiтики є центральний банк
4. Один з правових актiв, що регулює дiяльнiсть центрального банку - валютне …
9. Вищим органом управління нбу є … нбу
11. Який державний устрiй передбачає володiння цб 55% державної власностi

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы