Кросcворд по предмету Цивiльний захист (укр.) на тему "Термiни i визначення предмету (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 15 слов, смогли построить на 14 слов
Кросcворд по предмету Цивiльний захист (укр.) на тему Кросcворд по предмету Цивiльний захист (укр.) на тему
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
2. За рівнями нс класифікують на 4 рівня. Перший з них це
3. Великомасштабна аварія чи інша подія, що призводить до тяжких трагічних наслідків.
6. Комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль за станом та тенденціями розвитку природних та техногенних процесів
8. Процес неконтрольованогогоріння за межами зон відведених для вогню, що розповсюджується у часі і просторі і призводить до матеріальних збитків та людських втрат
9. Сейсмічне явище, що виникає внаслідок раптових зміщень і розривів у корі й більш глибоких шарах землі або внаслідок вулканічних і обвальних явищ, коли на великі відстані передаються сейсмічні ударні хвилі.
11. Небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров’я людей і призводить до руйнувань будівель, споруд та обладнання.
12. Відображення у часі дій факторів ризику та/або результатів дій діючої сторони із запобіганням нс.
13. Зона горіння в газовій фазі з видимим випромінюванням світла

По вертикали
1. Найпростіший прилад радіаційної розвідки
3. Спосіб запобігання підтримання безпечної концентрації середовища відповідно до норм і правил безпеки
4. Одна з задач цивільної оборони
5. Потужність землетрусу, що виражається логарифмом десятковим максимального значення амплітуди зміщення грунту в мікрометрах на відстані 100 м. від епіцентру
7. Інформація, що слугує підтвердженням певних обставин.
10. Як називається розповсюдження хвороб серед людей

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Охорона працi (укр.) - Термiни та визначення (укр.)
2.
По предмету Гiгiєна працi та виробнича санiтарiя на транспортi (укр.) - Термiни та визначення (укр.)
3.
По предмету Вступ до цивiльної безпеки (укр.) - Основнi термiни та визначення (укр.)
4.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Визначення (укр.)
5.
По предмету Безпека життєдiяльностi (укр.) - Визначення (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы