Кросcворд по предмету Iнформатика (укр.) на тему "Microsoft Word (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 15 слов, смогли построить на 12 слов
Кросcворд по предмету Iнформатика (укр.) на тему Кросcворд по предмету Iнформатика (укр.) на тему
 
По горизонтали
4. Назва панелi, на якiй розташовуються всi вкладки в MS Word.
6. властивостi абзацу, якi визначають вiдстань рядкiв абзацу вiд межi лiвого та правого поля сторiнки
7. Документ, що складається з листкiв.
8. Екран, на якому вiдображається iнформацiя, з якою працюєкомп’ютер
10. внесення змiн у зовнiшнiй вигляд тексту
12. Лiтерами позначаються...

По вертикали
1. одиниця вимiрювання довжини, яка дорiвнює 0,353 мм.
2. Пристрiй, за допомогою якого вводимо iнформацi в комп’ютер
3. Пристрiй, за допомогою якого можна обмiнюватися iнформацiєю мiж комп’ютерами, якi знаходяться в рiзних мiсцях
5. Цифрами нумеруються ...
9. Для написання дiючої формули, пишуть знак...
11. властивiсть абзацу, яка визначає спосiб розташування рядкiв абзацу вiдносно його меж

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Этика (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По информатике - Microsoft Word
2.
По информатике - Таблицы в Microsoft Word
3.
По английскому языку - Word Dictation
4.
По информатике - Word и Excel
5.
По информатике - Microsoft Windows


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы