Кросcворд по предмету Господарське законодавство (укр.) на тему "Правове становище пiдприємств (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 11 слов, смогли построить на 11 слов
Кросcворд по предмету Господарське законодавство (укр.) на тему Кросcворд по предмету Господарське законодавство (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Примусове, безоплатне вилучення у власнiсть держави всього або частини майна, що є особистою власнiстю засудженого.ше у випадках, передбачених Кримiнальнимкодексом.
5. Засноване на договорi строкове платне користування майном, що необхiдне орендаревi для здiйснення пiдприємницької дiяльностi
6. Предметом правового регулювання ГП виступають якi правовiдносини?
8. Як називаються учасники ГП, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть?
9. Об’єднання на засадах угоди майна та пiдприємницької дiяльностi фiзичних та/або юридичних осiб у формi пiдприємства, установи чи органiзацiї для спiльної дiяльностi з метою одержання прибутку
10. Встановленi законодавством або iншими нормативними актами переваги, що надаються особi (або групi осiб) порiвняно зiншими громадянами.
11. Фактичне, законне або протиправне перебування майна у конкретної фiзичної або юридичної особи.

По вертикали
1. Пiд ГП розумiється дiяльнiсть суб'єктiв господарювання у сферi якого виробництва, спрямована на виготовлення та реалiзацiю продукцiї.
2. Метою ГП є задоволення суспiльних потреб у вiдповiдальних благах, якi повиннi мати цiнову … i функцiювати як товар.
4. Метою ГП є задоволення суспiльних потреб у вiдповiдальних … ?
7. Складова частина норми права, що визначає саме правило поведiнки,згiдно з яким дозволяється, забороняється,рекомендується проведення певних дiй.

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фiнанси пiдприємств (укр.)
2.
Нормативно-правове регулювання (укр.)
3.
Географiя (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Господарське право (укр.) - Правове регулювання банкiвської дiяльностi (укр.)
2.
По предмету Господарське право (укр.) - Правове регулювання аудиторської дiяльностi (укр.)
3.
По предмету Господарське право (укр.) - Правове регулювання торговельної дiяльностi (укр.)
4.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Звiтнiсть пiдприємств (укр.)
5.
По предмету Фiнанси пiдприємств (укр.) - Розрахунковi операцiї пiдприємств (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы