Кросcворд по предмету Мiкроекономiка (укр.) на тему

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 23 слов
Кросcворд по предмету Мiкроекономiка (укр.) на тему Кросcворд по предмету Мiкроекономiка (укр.) на тему
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
5. Форма суспільного виробництва,при якій продукт вироблений на цьому виробництві стає предметом обміну називається…
11. Ресурс який дозволяє використовувати предмети і засоби праці для перетворення в кінцевий продукт - це
13. Матеріальний обєкт який задовольняє потреби людини і може бути предметом купівлі-продажу - це
14. Залежність однієї змінної від змін іншої змінної - це
19. Витрати,які підприємство має або несе в грошовій формі і які повязані з придбанням у постачальників економічних ресурсів це-
20. Уричевлений в товарі інтелектуальний розумовий та фізичний потенціал людини який виступає товаром - це
21. Люди і фірми які використовують виробничі ресурси для виготовлення товарів та надання послуг - це
23. Витрати які включають в себе бухгалтерські та вмінені витрати - це

По вертикали
1. Товари,які здатні задовольняти одну й ту ж саму потребу споживача незалежно один від одного це-товари…
2. Який з принципів, повязаних з уявленням власника про майно,свідчить, що підприємство має вартість, якщо воно може бути корисним потенційному власнику, тобто призначено для виробництва певного виду продукції, її реалізації та отримання прибутку
3. Товар,який споживач купує в більшій кількості при зростані доходу це-
4. Сума грошей яку споживач готовий віддати за додаткову одиницю блага - це
6. Виробництво,яке використовує і вдосконалює знаряддя праці,науку і інформацію,має поділ праці називається
7. Фактичні витрати підприємства це-
8. Які закони(кого) описють правила раціональної поведінки економічного субєкта який вважає за необхідне отримувати максимум корисності від своєї господарської діяльності
9. Один з елементів ринкового механізму
10. Ціна яка встановлюється в даний момент на ринку - це
12. Кількість одиниць товару представлених в певний проміжок часу на певній економічній території обо на роинку це-
15. Крива ринкового попиту,яка показуує взаємозвязок між попитом і ціною,графічно відображає…
16. Змінни в споживанні,які є результатом зміни цін даного товару відносно цін інших це-
17. Неякісний товар,який займає в бюджеті споживача значне місце і має висхідну криву попиту це-
18. Здатність товару бути адекватно заміненим іншим товаром в пропорціях які задовільняють власників товарів це-
22. Сукупність знань та методи їх застосування про технологічні засоби здійснення виробничиго процесу - це

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы