Кросcворд по предмету Макроекономiка (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 25 слов
Кросcворд по предмету Макроекономiка (укр.) на тему Кросcворд по предмету Макроекономiка (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Люди, які виконують будь-яку оплачувану роботу, а також ті, що мають роботу, але тимчасово не працюють через хворобу, страйк чи відпустку
5. Інфляція при якій приріст цін, який становить не більше 10% на рік
6. Безробіття, яке є необхідною умовою для нормального розвитку ринку праці
8. Приріст цін, який вимірюється тисячами відсотків на рік
10. Хто виявив залежність між рівнем безробіття й обсягом виробленого ввп
11. Політика держави, яка спрямована на боротьбу з інфляцією та включає прямі та непрямі засоби регулювання купівельної спроможності грошової одиниці
14. Інфляція, коли приріст цін, який вимірюється десятками або сотнями відсотків на рік
15. Безробіття, коли кількість працівників на виробничих дільницях перевищує обєктивно потрібну
16. Показник зміни фактичного ввп у поточному періоді порівняно з ввп у минулому періоді
17. Обовязковий, індивідуально безоплатний платіж, що стягується з юридичних осіб й фізичних осіб
18. Безробіття, яке виникає внаслідок невідповідності між попитом і пропозицією на робочу силу за професією, кваліфікацією
19. Інфляція, яка є наслідком прогнозованих тенденцій у економіці та заходів, запланованих державою
20. Економічний стан, коли виробництво та зайнятість зростають
23. Інфляція, що викликана зростанням сукупного попиту
24. Вчений, який стверджує, що рівень інфляції залежить від очікуваної інфляції, циклічного безробіття та шокових змін пропозиції
25. Показник інфляції, який показує, як змінилася сама інфляція за певний період

По вертикали
1. Він є частиною прибутку, котру позичальник сплачує за взятий у кредит позичковий капітал
2. Безробіття, яке виникає внаслідок загального спаду виробництва і скорочення попиту на ринку праці
4. Ті, хто не має роботи, але активно шукає її або чекає, щоб повернутися на попереднє місце роботи
7. Інфляція, що впливає на відносні ціни, затрати й податки
9. Періодичний підйом або спад фактичного ввп на фоні загальної тенденції до зростання
12. Інфляція, яка є результатом непередбачуваних змін у економіці
13. Безробіття, яке виникає внаслідок добровільної зміни місця роботи
21. Кількість виготовленої продукції та виконаних робіт за певний період часу
22. Інфляція, що викликана збільшенням середніх витрат на виробництво продукції

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы