Кросcворд по предмету Макроекономiка (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 29 слов
Кросcворд по предмету Макроекономiка (укр.) на тему Кросcворд по предмету Макроекономiка (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. В економіці спостерігається повна зайнятість, і виробництво працює на повну потужність
9. Безробіття, яке виникає внаслідок добровільної зміни місця роботи
10. Обовязковий, індивідуально безоплатний платіж, що стягується з юридичних осіб й фізичних осіб
13. Ті, хто не має роботи, але активно шукає її або чекає, щоб повернутися на попереднє місце роботи
17. Інфляція, що впливає на відносні ціни, затрати й податки
19. Інфляція при якій приріст цін, який становить не більше 10% на рік
22. Інфляція, що викликана збільшенням середніх витрат на виробництво продукції
24. Інфляція, яка є результатом непередбачуваних змін у економіці
25. Періодичний підйом або спад фактичного ввп на фоні загальної тенденції до зростання
27. Показник зміни фактичного ввп у поточному періоді порівняно з ввп у минулому періоді
29. Показник інфляції, який показує, як змінилася сама інфляція за певний період

По вертикали
1. Безробіття, яке виникає внаслідок загального спаду виробництва і скорочення попиту на ринку праці
2. Кількість виготовленої продукції та виконаних робіт за певний період часу
4. Безробіття, яке є необхідною умовою для нормального розвитку ринку праці
5. Він є частиною прибутку, котру позичальник сплачує за взятий у кредит позичковий капітал
6. Інфляція, яка є наслідком прогнозованих тенденцій у економіці та заходів, запланованих державою
7. Безробіття, коли кількість працівників на виробничих дільницях перевищує обєктивно потрібну
8. Хто виявив залежність між рівнем безробіття й обсягом виробленого ввп
11. Економічний стан, коли виробництво та зайнятість зростають
12. Приріст цін, який вимірюється тисячами відсотків на рік
14. Люди, які виконують будь-яку оплачувану роботу, а також ті, що мають роботу, але тимчасово не працюють через хворобу, страйк чи відпустку
15. Найнижча точка спаду (депресії): виробництво і зайнятість досягають найнижчого рівня
16. Інфляція, що викликана зростанням сукупного попиту
18. Політика держави, яка спрямована на боротьбу з інфляцією та включає прямі та непрямі засоби регулювання купівельної спроможності грошової одиниці
20. Інфляція, коли приріст цін, який вимірюється десятками або сотнями відсотків на рік
21. Безробіття, яке виникає внаслідок невідповідності між попитом і пропозицією на робочу силу за професією, кваліфікацією
23. Вчений, який стверджує, що рівень інфляції залежить від очікуваної інфляції, циклічного безробіття та шокових змін пропозиції
26. Частина населення, яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї робочої сили для виробництва товарів і надання послуг
28. Сукупність усіх вироблених у країні товарів та наданих послуг за рік незалежно від розташування національних підприємств

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы