Кросcворд по предмету Логiка (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 25 слов
Кросcворд по предмету Логiка (укр.) на тему Кросcворд по предмету Логiка (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Поєднання у мисленні частин речі, яка була піддана розкладанню внаслідок аналізу
5. Висловлювання до складу якого входять інші висдовлювання
6. Період коли логіка орієнтувалась на аналіз математичних міркувань
9. Теоретична наука, що вивчає виводи людей з точки зору їх структури
12. Вчення формальної логіки про види і правила побудови умовиводів, які складаються з двох засновків і висновку
13. Є/ не є
15. Логічний оператор який відповідає достатній та необхідній умові
18. Форма чуттєвого пізнання в результаті якого ми отримуємо цілісний образ предмету, але не в момент його впливу на наші органи чуття, а за данними пам’яті
20. логічний засіб здобування нового знання. У процесі умовиводу здійснюється перехід від відомого до незнайомого. Об’єктивною підставою умовиводу є зв’язок і взаємозалежність предметів і явищ дійсності
21. Логічна операція, під час якої із більш загальних (родових) понять утворюються менш загальні (видові) поняття
22. Логічна операція, внаслідок якої у висновку умовиводу суб’єкт і предикат міняють місцями

По вертикали
1. Логіка, що має справу с поняттями добре, погано, байдуже
2. Думка або положення, істинність якого підлягає доведенню
4. Ознака або властивість, що ставиться у відповідність субєктові
5. Предмет про який ідеться у висловлюванні
7. Вид умовииводу,у якому на підставі знань про те що 2 порівнювальні предмети схожі у відомих нам ознаках робиться висновок,що вони мають і інші спільні ознаки
8. Яку логіку становлять виникнення нових розділів
10. Форма чуттєвого пізнання в результаті якого отримуємо пізнання про цілісний образ предмеиу в момент його безпосередньго впливу на наші органи чуття
11. Складний силогізм, в якому кілька силогізмів поєднують в один
13. Поняття, обсяг яких охоплює певний клас (множину) предметів
14. Складова алфавіту логіки висловлювання
16. Виділення у мисленні окремих ознак, властивостей чи відношень речі і відділення їх від інших ознак, властивостей, відношень
17. Умовиводи, в яких думка рухається від одиничного до загального
19. Форма абстрактного мисленя в якій ствержується або заперечується наявність у предметах певних ознак властивостей, або відношень між предметами
23. Логіка,що розглядає зв’язки нормативних висловлювань

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Этика (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы