Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему "Кредит у ринковiй економiцi (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 8 слов, смогли построить на 8 слов
Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
3. Різниця між процентною ставкою за наданий банком кредит, і ставкою, яку банк сплачує за залучені ресурси
7. Офіційно встановлений центральним банком ринковий курс (ціна) національної валюти щодо відповідних іноземних валют на день проведення операцій
8. Специфічний тип економічних відносин між суб\'єктами ринку з приводу мобілізації, нагромадження і перерозподілу тимчасово вільних коштів, що ґрунтується на засадах поверненості, терміновості і платності

По вертикали
1. Сторона, що передає вартість на певні цілі у грошовій чи товарній формі іншому суб\'єкту ринку на засадах поверненості, строковості, платності
2. Установа, що акумулює тимчасово вільні грошові кошти, надає їх у кредит, здійснює розрахунки та інші фінансові операції
4. Договір, на підставі якого поручник бере зобовязання перед банком-кредитором оплатити за необхідності заборгованість позичальника
5. Сторона, що одержує кредит
6. Метод кредитування, за якого банк у межах узгодженого ліміту здійснює платежі за клієнта на суму, що перевищує залишок коштів на його поточному рахунку

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Деньги, кредит, банки (ДКБ) (укр.)
2.
Финансы и кредит
3.
Деньги, кредит, банки (ДКБ)
4.
Психологiя (укр.)
5.
Бюджетування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Пiдприємство та пiдприємництво в ринковiй економiцi (укр.)
2.
По предмету Мiжнароднi перевезення (укр.) - Значення логiстики у ринковiй економiцi (укр.)
3.
По предмету Iнформатика (укр.) - Мережi технологiї. Застосування Internet в економiцi та бiзнесi (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Кредит (укр.)
5.
По предмету Банкiвська справа (укр.) - Кредит (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы