Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 25 слов
Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
2. Грошова система України нині базується на … грошах
6. Курс іноземної валюти визначений офіційно, державним органом
11. Рішенням якої конференції стало створення мвф
12. Банківська система України є …
15. Фінансові ресурси мвф, які надаються у звязку з надзвичайними обставинами: стихійне лихо, соціальні революції тощо
16. Офіційне зниження державного металевого вмісту та валютного курсу (чи тільки курсу) національної грошової одиниці щодо іноземних валют
17. Конкретні цілі для грошово-кредитної політики називаються ще
20. Тенденція розвитку, обумовлена відкритістю країн, лібералізацією національних режимів торгівлі та руху капіталів
21. Напрям діяльності мвф, що здійснюється на різних умовах та з різними цілями

По вертикали
1. Який сектор економіки підтримує єбрр, що й є його особливістю
3. Який з стандартів золотого монометалізму, вважаеться класичною формою, за якої в обігу перебувалі золоті монети із фіксованим золотим вмістом
4. Співробітництво країн, метою яких є створення єдиного господарського механізму
5. Грошова система, в якій роль загального еквівалента закріпляється за двома металами
7. Одним із заходів фіскальної політики є …
8. Принцип за яким, при наданні кредитів мвф ставить перед країнами боржниками деякі політичні та економічні умови, які втілюються у программах перебудови економіки
9. Один з стандартів грошової системи, що називали урізаною формою золотого стандарту, за якого банкноти обмінювались лише на зливки золота
10. Політика, яка полягає у вилученні в економічних субєктів частини їх грошових доходів до централізованих фондів
13. Фінансові ресурси мвф, які призначені для найменш розвинутих країн, з доходом на людину менше 825 доларів
14. Грошова система, яка прийшла на заміну біметалізму
16. …- це стандартизований документ з дорученням платника своєму банку переказати зазначену суму коштів з його рахунка на рахунок одержувача платежу
18. Тип грошової системи, який базується на обігу паперових та металевих грошових знаків, та не має власної внутрішньої вартості
19. Історично першим різновидом біметалізму була система … валюти
21. Білети які впроваджуються в обіг при бюджетній емісії Міністерством фінансів (його скарбницею)
22. Політика інфляції, або по-іншому … політика
23. Країна-опікун України, котра внесла 7,9 млн$ за членство Ураїни в мвф

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Системи технологiй (укр.)
2.
Системи технологiй промисловостi (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По финансам и кредиту - Грошовi реформи (укр.)
2.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Грошовi кошти. Запаси. Основнi засоби (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi системи (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредитнi системи (укр.)
5.
По финансам и кредиту - Фiнансовi системи (укр.)


Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы