Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему "Грошовi системи (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 25 слов
Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему
 
По горизонтали
1. Політика, яка полягає у вилученні в економічних субєктів частини їх грошових доходів до централізованих фондів
3. Країна-опікун України, котра внесла 7,9 млн$ за членство Ураїни в мвф
5. Співробітництво країн, метою яких є створення єдиного господарського механізму
6. Банківська система України є …
8. Одним із заходів фіскальної політики є …
9. Стандарт згидно якого обмін банкнот здійснюється на іноземну валюту, обіг монет та їх вільне карбування відсутнє
10. Рішенням якої конференції стало створення мвф
11. Який з стандартів золотого монометалізму, вважаеться класичною формою, за якої в обігу перебувалі золоті монети із фіксованим золотим вмістом
12. Один з стандартів грошової системи, що називали урізаною формою золотого стандарту, за якого банкноти обмінювались лише на зливки золота
14. Історично першим різновидом біметалізму була система … валюти
15. Якісна характеристика платіжної системи, що має здатність забезпечити її користувачам якнайменші витрати на кожну одиницю здійснених платежів
16. Грошова система, в якій роль загального еквівалента закріпляється за двома металами
18. Грошова система, за якої роль загального еквівалента виконує один метал
20. Напрям діяльності мвф, що здійснюється на різних умовах та з різними цілями
21. Грошова система України нині базується на … грошах
22. Білети які впроваджуються в обіг при бюджетній емісії Міністерством фінансів (його скарбницею)
23. Курс іноземної валюти визначений офіційно, державним органом
24. Який сектор економіки підтримує єбрр, що й є його особливістю

По вертикали
2. Фінансові ресурси мвф, які призначені для найменш розвинутих країн, з доходом на людину менше 825 доларів
4. Офіційне зниження державного металевого вмісту та валютного курсу (чи тільки курсу) національної грошової одиниці щодо іноземних валют
7. Один з основних інструментів опосередкованного фінансування, який реалізується поряд з іншими місцевими та іноземними партнерами
11. Стандарт, який передбачає обмін валюти на золото за фіксованими співвідношеннями
13. Види грошових знаків, право на емісію котрих має центральний банк країни
17. Тип грошової системи, який базується на обігу паперових та металевих грошових знаків, та не має власної внутрішньої вартості
19. Політика інфляції, або по-іншому … політика

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Системи технологiй (укр.)
2.
Системи технологiй промисловостi (укр.)
3.
Психодiагностика (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По финансам и кредиту - Грошовi реформи (укр.)
2.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Грошовi кошти. Запаси. Основнi засоби (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi системи (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредитнi системи (укр.)
5.
По финансам и кредиту - Фiнансовi системи (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы