Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) на тему "Створення суб'єктiв господарювання та припинення їх дiяльностi (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 11 слов, смогли построить на 11 слов
Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) на тему Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Затверджується власником майна (засновником), суб`єкта господарювання чи його представниками, органами або іншими суб`єктами відповідно до Закону
6. Підприємство може складатися з таких структурних підрозділів
8. Установчий документ командитного товариства, в утворенні якого бере участь один повний учасник та/або у складі якого (крім вкладників) залишається один повний учасник
9. Договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об’єдналися, способом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій

По вертикали
1. Торгові патенти на право заняття деякими видами підприємницької діяльності видаються юридичним особам - суб’єктам підприємництва або їх структурним підрозділам
2. Право заняття деякими видами підприємницької діяльності видаються юридичним особам- торгові…
4. Суб’єкти господарювання реалізують свою господарську компетенцію на основі права
5. Установчий документ філій, представництв, відокремлених підрозділів як струк­турних одиниць господарської організації зі статусом юридичної особи
6. Стадія заснування господарської діяльності, на якій приймається рішення про створення суб’єкта господарювання
7. Суб`єкт господарювання підлягає державній.. .
10. Документ встановленого зразка, який засвідчує факт про державну реєстрацію внесення до Єдиного державного реєстру

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП)
2.
Религiєзнавство (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Господарське право (укр.) - Порядок утворення, легiтимацiї та припинення дiяльностi суб'єктiв господарювання. (укр.)
2.
По предмету Господарське законодавство (укр.) - Державна реєстарцiя суб'єктiв господарювання (укр.)
3.
По предмету Господарське право (укр.) - Суб'єкти господарювання: загальна характеристика. Органiзацiйно-правовi форми господарських товариств. (укр.)
4.
По предмету Iнформатика (укр.) - Iсторiя створення мишки (укр.)
5.
По предмету Цивiльне право (укр.) - Припинення зобовязання (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы