Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) по темам "Общий (укр.)", "Предмет регулювання господарського права (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 18 слов
Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) по темам Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) по темам
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
3. Особи, які бажають своїми коштами чи майном взяти участь у санації боржника, тобто перебрати на себе всі борги юридичної особи або певну їх частину, що дало б змогу припинити справу про банкрутство
7. Обєднання, яке створюється підприємствами будь-якої форми власності на основі поєднання їх спільних ви-робничих, наукових і комерційних інтересів та централізованого управління діяльністю
12. Діяльність, яка повязана з виробництвом і реалізацією продукції, виконанням робіт і наданням послуг, а також забезпеченням їх виробників необхідними ресурсами
14. Самостійна,ініціативна, на власний ризик господарська діяльність,що здійснюється суб’єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку
16. Вид цінних паперів, що являє собою свідоцтво про власність на визначену частку статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства і надає її власнику (акціонеру) певні права

По вертикали
1. Сукупність правовідносин, що виникають у звязку з реалізацією договору лізингу, у тому числі і купівлею предмета лізингу
2. Тимчасове статутне об’єднання промислового та банківського капіталу для досягнення статутної мети
4. Майно, призначене для безпосереднього використання у виробничому процесі
5. Обєктами права власності учаників господарських є…. права
6. Організаційно оформлений постійно діючий ринок, наякому здійснюється торгівля цінними паперами, що можуть вільно продаватися і купуватися - … біржа
8. Засноване на договорі строкове платне користування майном, що необхідне орендареві для здійснення підприємницької діяльності
9. Система нормативних актів, основними джерелами яких є закони, підзаконні акти, а також судовий прецедент
10. Організаційна форма підприємства, заснованого за законами України на базі обєднання майна різних форм власності
11. Вид систематизації законодавства, являє собою обєднання на основі загальних ознак предмета регулювання новоприйнятих норм в єдиний нормативно-правовий акт госпо-дарювання
12. Відносини, повязані з початком, здійсненням і припиненням господарської діяльності
13. Відносини власності, при яких субєктом власності є група осіб або держава
14. Акції з пільговими правами майнової участі
15. Процес, у якому індивід чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, за рішенням суду майно боржника розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати боргів кредиторам

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Нормативно-правове регулювання (укр.)
2.
Теория страни и права (укр.)
3.
Теорiя держави i права (укр.)
4.
Основы права
5.
Теория государства и права (ТГиП)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Господарське право (укр.) - Предмет регулювання господарського права (укр.)
2.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Предмет, метод i система адмiнiстративного права (укр.)
3.
По предмету Екологiчне право (укр.) - Предмет, метод, система i принципи екологiчного права (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Бюджетне регулювання (укр.)
5.
По предмету Цiноутворення (укр.) - Державне регулювання цiн (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы