Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 20 слов
Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) на тему Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) на тему
 
По горизонтали
1. Вид систематизації, який означає зовнішню обробку і обєднання норм права чи нормативно-правових актів, в яких вони містяться, в єдині збірники за окремими критеріями: предметний, системно-предметний, хронологічний, алфавітний та ін
3. Неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як шляхом застосування визначеної судом ліквідаційної процедури
4. Об’єднання на засадах угоди майна та підприє­мницької діяльності фізичних та (або) юридичних осіб у формі підприємства, установи чи організації для спільної діяльності з метою одержання прибутку.(
5. Комерційне посередництво, що полягає в наданні комерційним агентом послуг субєктам господарювання під час здійснення ними господарської діяльності способом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок субєкта, якого він представляє.(
6. Майно, призначене для безпосереднього використання у виробничому процесі - … фонди
7. Діяльність, яка повязана з виробництвом і реалізацією продукції, виконанням робіт і наданням послуг, а також забезпеченням їх виробників необхідними ресурсами
8. Домінуюче становище субєктів гос-подарськоїдіяльності, яке дає йому можливість самостійно або з іншими субєктами обмежувати конкуренцію на ринку певного товару
9. Система нормативних актів, основними джерелами яких є закони, підзаконні акти, а також судовий прецедент
11. Організаційно-правова форма підприємства, заснованого на власності фізичної особи
13. Яка угода є Різновидом операцій купівлі-продажу товарів із постачанням їх через певний, передбачений угодою, час з оплатою за ціною на момент укладення контракту
14. Особи, які виконують обовязки передплатника на акції перед товариством засновників та акціонерів, перед акціонерним товариством
15. Фізична, юридична особа (в тому числі акціонерне товариство), іноземна організація (у тому числі не має статусу юридичної особи, але володіє цивільною правоздатністю відповідно до законодавства іноземної держави), муніципальне утворення, яке володіє однією чи кількома акціями в капіталі акціонерного товариства
17. Вид систематизації, який полягає в упорядкуванні обєднаних розрізнених правових норм за предметною ознакою в єдиний акт у визначеному логічному звязку і послідовності господарювання
19. Вид державного підприємства, майно якого є власністю держави і закріплене за підприємством та нале­жить йому не на праві повного господарського володіння, а на праві оперативного управління

По вертикали
2. Обєктами права власності учаників господарських є…. права
5. Господарське товариство, статутний фонд якого поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості
10. Обєднання, яке створюється підприємствами будь-якої форми власності на основі поєднання їх спільних ви-робничих, наукових і комерційних інтересів та централізованого управління діяльністю
12. Майно є завжди реальним, статутний капітал-обліковим, а частка- формально і номінально визначеною…
16. Документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта господарювання-ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов
18. (положення про організацію), що визначає порядок її організації і функціонування

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Математика (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы