Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 13 слов, смогли построить на 12 слов
Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) на тему Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) на тему
 
По горизонтали
6. Господарське товариство, статутний фонд якого поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості
8. Фізична, юридична особа (в тому числі акціонерне товариство), іноземна організація (у тому числі не має статусу юридичної особи, але володіє цивільною правоздатністю відповідно до законодавства іноземної держави), муніципальне утворення, яке володіє однією чи кількома акціями в капіталі акціонерного товариства
9. Бланк встановленої форми, який підприємство подає у банк, що його обслуговує, для перерахування визначеної суми зі свого рахунка - платіжне …
10. Організаційно-правова форма підприємства з місце знаходженням в Україні, створеного як субєкт права згідно із законодавством іноземної держави, майно якого є у власності іноземних громадян, юридичних осіб або держави
12. Засноване на договорі строкове платне користування майном, що необхідне орендареві для здійснення підприємницької діяльності

По вертикали
1. Документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта господарювання-ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов
2. Відносини, повязані з початком, здійсненням і припиненням господарськоїдіяльності
3. Акції з пільговими правами майнової участі
4. Домінуюче становище субєктів гос-подарськоїдіяльності, яке дає йому можливість самостійно або з іншими субєктами обмежувати конкуренцію на ринку певного товару
5. Договірне господарське об’єднання, яке ство­рюється учасниками з метою координації їхньої діяльності (уз­годження дій по номенклатурі товарів, цінах та маркетингу
7. Процес, у якому індивід чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, за рішенням суду майно боржника розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати боргів кредиторам
11. Джерело права, яке являє собою правило поведінки, що склалося історично і отримало офіційне визнання й забезпечення державним примусом господарювання - правовий …

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Анестезiологiя (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы