Кросcворд по предмету Фiзика (укр.) по темам "Релятивiстська механiка (укр.)", "Оптика (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 23 слов
Кросcворд по предмету Фiзика (укр.) по темам Кросcворд по предмету Фiзика (укр.) по темам
 
По горизонтали
4. Одиниця виміру оптичної сили лінзи в системі сі
10. 300 000 км/c - це швидкість.. .
12. Лінза, яка збирає всі виходять промені у фокусі
13. Якою є швидкість світла?
14. Зрушення частот на пі / 2
19. В усіх інерціальних сиситемах відліку всі механічні явища протікають однаково за умови однакових.. .
21. Явище складання в просторі когерентних хвиль

По вертикали
1. Розподіл по частотах або довжинах хвиль інтенсивностей оптичного випромінювання
2. Проміжок часу між двома подіями є…
3. Оптичний прилад для візуального спостереження спектру випромінювання
5. Штучний джерело світла
6. Явище огинання хвилями перешкод
7. Голландський фізик, розробив хвильову теорію світла
8. Тіло, що випускає світлове випромінювання
9. Максимум амплітуди коливань
11. Пристрій для обмеження або зміни світлового пучка в оптичній системі
12. Виходить в результаті дії оптичної системи на світлові промені
15. Повернення світлової хвилі при її падінні на поверхню розділу назад в первісну середу
16. Необхідна умова виникнення інтерференції
17. Що є спрощеною моделлю явища, яке в даній системі відліку відбувається в заданій точці в заданий момент часу?
18. Дві події, що відбуваються одночасно в різних точках в даній системі відліку, можуть не бути одночасними в інших.. .
20. Один із способів вимірювання швидкості світла
22. Німецький фізик, який відкрив рентгенівські промені

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Прикладная оптика
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Економетрика (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiзика (укр.) - Релятивiстська механiка (укр.)
2.
По физике - Оптика
3.
По физике - Геометрическая оптика
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фонди (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы