Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) по темам "Грошi (укр.)", "Обiговi кошти (укр.)", "Податки i податкова система (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 23 слов
Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) по темам Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) по темам
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
5. Аналіз,що є аналізом порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення основної тенденції динаміки показників
7. Як називають обігові кошти, які є банківськими кредитами та кредиторською заборгованістю
8. Складовими при нормуванні обігових коштів є в основному виробничі запаси й
9. Характеристика процесу, явища,речовини або поля,яка має відносно сталий характер
12. Обовязкові платежі, які справляються внаслідок наявності конкретного виду майна, що знаходиться в приватній, колективній та державних формах власності
13. Назвіть один з етапів кругообігу капіталу
14. Скільки відсотків становить податок на додану вартість з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2013 року
17. Яка стратегія застосовується на початкових стадіях існування підприємства
21. Юридичні і фізичні особи, які здійснили для підприємства поставку виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, необоротних активів чи інших цінностей. За поставку виникли зобов’язання, які підлягають оплаті

По вертикали
1. Звіт приходів і витрат активів і пасивів при складанні фінансових звітів,статистики
2. Звіт про рух яких коштів відображається у Ф.№3
3. Податок, який належить до місцевих зборів та податків
4. Частиною оборотних активів є обіговий …
6. Фонд,кошти якого призначені для забезпечення невідкладних витрат на заходи,які не могли бути передбачені при затверджені бюджетів
9. Стратегія,що полягає фінансуванні необоротних активів,постійної частини оборотних активів і близько половини змінної частини оборотних активів за рахунок довгострокових джерел
10. Цикл,де час між виплатою грошей (постачальникам) та їх приходом
11. Обовязкові платежі, які справляються за певними ставками від чітко визначеного обєкта оподаткування
14. Заборгованість,строк якої не перевищує рік
15. Принцип декларує, що тягар оподаткування має розподілятись відповідно до платоспроможності платника податків
16. Вилучення монет з певного металу
18. Один з методів визначення ефективності використання обігових активів
19. Функції полягає в тому, що за допомогою податків формуються фінансові ресурси держави, забезпечує обєктивні умови для утворення матеріальної основи функціонування суспільства
20. Який принцип дає можливість економічному обгрунтуванню потреби у відповідних видах обігових коштів

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Податкова система (укр.)
2.
Грошi та кредит (укр.)
3.
Банкiвська система (укр.)
4.
Налоговая система
5.
Дiловодство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Податки i податкова система (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Обiговi кошти (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Податкова система Францiї (укр.)
4.
По экономике - Грошi та кредит (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Обiговi активи (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы