Кросcворд по предмету Фінанси - на тему "Бюджет"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 20 слов
Кросcворд по предмету Фінанси - на тему Кросcворд по предмету Фінанси - на тему
 
По горизонтали
3. Це придбання у кредитора боргу, вираженого в оборотному документі, на безповоротній основі
7. Економічні відносини між кредитором та позичальником з приводу надання коштів банком підприємству на умовах терміновості, платності, повернення, матеріального забеспечення - … кредит
13. Як називаються активи, до яких належать усі статті коштів підприємства, короткострокові фінансові вкладення
16. Законодавчо врегульований процес встановлення та утримання податків у країні, визначення їхніх розмірів і ставок, відповідних обєктів та кола юридичних і фізичних осіб, що підлягають оподаткуванню, а також порядок сплати податків
18. Назвіть один із основних показників,що характеризує фінансовий стан підприємства,це відносний показник інтенсивності виробництва, який характеризує рівень прибутковості (окупності) відповідних складових процесу виробництва або сукупних витрат підприємства

По вертикали
1. Відносини між субєктами господарювання, які виникаюсь за орендування майна - … кредит
2. Процес використання робочої сили і обладнання у
4. Зобовязання поручника відповідати перед кредитором за виконання контракту боржником при його невиконанні чи неналежному виконанні
5. До яких методів фінансового аналізу належать ті, в основу яких покладено жорстко формалізовані аналітичні залежності
6. За допомогою даних якої звітності можна оцінити динаміку і перспективи розвитку підприємства,що насамперед виражається в одержанні прибутку
8. Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх... , то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан
9. Економічні, кредитні відносини, які виникають між окремими підприємствами
10. Інфляція грошової одиниці, що характери¬зується проявом стагнації економіки й одночасного підвищення цін на товари і послуги
11. Єдиний рахунок клієнта в банку за яким на підставі дії договору здійснюються як кредитні так і розрахункові операції
12. Надзвичайно важливим показником фінансового стану підприємства є його …
14. Застосовується в більшості випадків за реалізації нових товарів, попит на які важко передбачити
15. Які кредити підприємства використовують,якщо відчувають брак амортизаційних відрахувань і прибутку
17. Кредит, який видається банківським консорціумом
19. Надання у розпорядження однією договірною стороною іншій коштів у рахунок майбутніх платежів, повязаних з проведенням певних робіт, попередніх розробок або підготовкою до відвантаження певних партій товарів
20. Назвіть кредит за призначенням

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы