Кросcворд по на тему "Загальна (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 19 слов
Кросcворд по  на тему Кросcворд по  на тему
 
По горизонтали
2. Загальна назва групи невиробничих фонді
4. Інвестиція терміном більше одного року
6. Власник акцій акціонерного товариства, компанії, підприємства
7. Тимчасоав незайнятість економічно активного населення
8. Перша школа економічної теорії
9. Інвестиція здійснюється на період до одного року
11. Метод боротьби з інфляцією, введення нової грошової одиниці
12. Вкладення капіталу в підприємницьку діяльність з метою забезпечення його збільшення у майбутньому
13. Потреби, що виділяються в залежності від ролі у відтворенні робочої сили
14. Інвестиція  що здійснюється фізичними особами
16. Економічна теорія розглядає, як задовольнити безмежні
17. Фаза циклу, яка проявляється в застої виробництва, найнижчому рівні економічної активності

По вертикали
1. Інфляція, яка характерна для країн з ринковою економікою
3. Основний невиробничий фонд, обєкт культурно-побутового призначення
4. Потреби, що виділяються в залежності від термінів виникнення
5. Економіст, іменем якого називають цикли запасів
10. Зайнятість, наявна в суспільствіз урахуванням доцільності перерозподілу та використання трудових ресурсів
13. Внутрішня будова, розташування, порядок окремих елементів ринку
15. Це список або перелік чого-небудь

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Географiя (укр.)
2.
Дiловодство (укр.)
3.
Эстетика (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Религiєзнавство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Астрономiя (укр.) - Загальна (укр.)
2.
По предмету Бiологiя (укр.) - Загальна (укр.)
3.
По предмету Електротехнiка (укр.) - Загальна (укр.)
4.
По предмету Кримiнальне право України (укр.) - Загальна частина (укр.)
5.
По - Загальна частина (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы