Кросcворд по на тему "Економiчна дiагностика (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 17 слов, смогли построить на 17 слов
Кросcворд по  на тему Кросcворд по  на тему
 
По горизонтали
2. Яка система аналізу, побудована за принципом «від причини до слідства
3. Один з етапів дослідження ринку
6. Назвіть спосіб оцінки стратегій і цілей роботи порівняно з передовими підприємствами
7. Для якого з видів конкупенції характерна агресивна реакція на зміну цін
8. Хто впливає на ринку на ціни та якість продукції
10. Назвіть один з видів бенчмаркенгу
11. Як називається розмір партії, що замовляється постійно
12. Котрий вид аналізу є доцільним при вимірюванні виробничого потенціалу
13. Який метод діагностики застосовується для оцінки соціального потенціалу
15. Чим виступає фінансова система у функціонування підприємства
16. З якої галузі запозичений термін медецина
17. Який способ підвищення якості продукції заключається у впровадженні нової технології

По вертикали
1. Назвіть один з рівнів конкуренції
4. Яка з форм конкуренція заключається у боротьбі між товарами замінниками
5. Яке з оточень підприємства складає загальні умови для його діяльності
9. Один із зовнішніх негативних впливівна підприємство
14. Підприємці, що виготовляють аналогічну продукцію підприємства

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Економiчна теорiя (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Дiловодство (укр.)
4.
Эстетика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Педагогiчна дiагностика (укр.)
2.
По предмету Полiтична економiя (укр.) - Економiчна система (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Економiчна теорiя (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Економiчна кiбернетика (укр.)
5.
По предмету Экономика (укр.) - Зовнiшньо-економiчна дiяльнiсть (укр.)


Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы