Кросcворд по предмету Економiка пiдприємства (укр.) на тему "Капiтал. Основнi фонди пiдприємства (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 8 слов, смогли построить на 8 слов
Кросcворд по предмету Економiка пiдприємства (укр.) на тему Кросcворд по предмету Економiка пiдприємства (укр.) на тему
 
По горизонтали
5. різновид трудової діяльності в межах професії; характеризує вужче коло виконуваних функцій і передбачає використання спеціалізованих засобів праці
8. Середній розмір ОВРП, що припадає на одного працівника підприємства за певний проміжок часу.

По вертикали
1. Сукупність постійних або тимчасових працівників, що мають досвід практичної роботи.
2. інженери, результатом діяльності яких є конструкторсько-технологічна або проектна інформація в галузі техніки та технології виробництва
3. рівень знань та практичних навичок, необхідний для виконання роботи певної складності
4. технічні спеціалісти (машиністи, оператори, кур\'єри, ліфтери, комірники,. офіціанти та ін.), які виконують допоміжні роботи в керівницькому процесі.
6. Затрата робочого часу на досягнення одиниці результату.
7. працівники, які організовують виробництво і здійснюють управління діяльністю підприємства та його структурних підрозділів

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Звiтнiсть пiдприємства (укр.)
2.
Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.)
3.
Економiка торговельного пiдприємства (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)
2.
По предмету Экономика (укр.) - Капiтал, виробничi фонди та нематерiальнi ресурси (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Капiтал (укр.)
4.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Капiтал (укр.)
5.
По предмету Облiк у банках (укр.) - Капiтал банку (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы