Кросcворд по экономике на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 50 слов
Кросcворд по экономике на тему Кросcворд по экономике на тему
 
По горизонтали
1. Ціна встановлена безпосередньо на ринку під впливом співвідношення попиту і пропозиції
3. Історична собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, витрачених для створення необоротних активів
5. Передача майна однією особою у власність або користування іншій
6. Актив, утримуваний підприємством із метою приросту капіталу через розподіл доходу
8. Наука, що вивчає взаємодію окремих економічних субєктів
10. Функція домогосподарства яка передбачає нагляд за усіма надхлдженнями
12. Політика вільної торгівлі з метою лібералізації зовнішноьекономічної діяльності вільного доступу на національний ринок товарів,капіталів,робочої сили
13. Коефіцієнт, який можна визначити на основі кривої лоренца
15. Це зменшення активів або збільшення зобовязань в звязку з придбанням товарів або послуг
16. Процес списання вартості природних ресурсів в облікових періодах
17. Сума, яка підлягає сплаті за використання компанією наданих їй грошових коштів
18. Виключне право однієї особи на певний вид діяльності
19. Вид інфляції, при якому ціни зростають на тисячі, мільйони процентів на рік
20. Ситуація в економіці, коли одночасно відбувається підвищення рівнів інфляції та безробіття на фоні загального спаду виробництва
21. Співвідношення між рівнем інфляції і номінальною процентною ставкою щодо наслідків зміни рівня інфляції на 1% називається …
23. Що відбувається з інфляцією при зменшенні рівня безробіття відповідно до кривої філіпса
24. Сукупність осіб,які спільно проживають в одному житлі чи його частині,забезпечуючи себе всім необхідним для життя
26. Рента,як додатковий прибуток.який отримують у будь-який сфері промислового виробництва на будь-який капітал,що функціонує в умовах вище середніх
27. Цастина фізичного капіталу,яке бере участь у процесі праці своїм речовим змістом
30. Праця товаровиробників,що виступає як затрата людської робочої сили взагалі,незалежно від її конкретної форми
31. Ідея мирного громадянства
33. Обєкти, що мають речове вираження та підлягають перевірці, обміру та підрахунку в натурі
35. Один із видів інфляції за масштабом поширення
36. Функція домогосподарства, яка передюачає безпосереднє виробництво продукції та наданих послуг
37. Форма земельної ренти при капіталізмі,яку необхідно сплачувати власникові за будь-яку ділянку землі,незалежно від її родючості й місця розташування
39. Вид активів, що обслуговують декілька виробничих циклів
41. За кейнсіанською теорією в умовах … зайнятості економіка знаходиться у рівноважному стані і рівень цін дорівнює одиниці
42. У кейнсіанців грошова маса є не джерелом сукупного попиту, а засобом його …
43. Чинником інфляції попиту є чинники, що викликають надмірний … попит
44. Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобовязань
45. Інфляція, яка зумовлена впливом держави на кредитну сферу
47. Постійна грошова виплата, що надається регулярно (зазвичай щомісяця) учням і студентам середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, а також аспірантам та докторантам, за умови успішного навчання
48. Зміну самої інфляції за певний період показує … інфляції
49. Грошове вираження вартості предмета,обєкта,товарів,тобто кількість грошових одиниць,що характеризує вартість

По вертикали
2. Яка залежність існує між рівнем інфляції і рівнем безробіття
4. Куди переміщується крива філіпса при збільшенні інфляції повної зайнятості
7. Повний обсяг товарів і послуг, куплених і спожитих домогосподарств впродовж певного періоду
9. Зростання цін, яке виникає внаслідок збільшення витрат на одиницю продукції
11. Як називається рівняння, яке показує номінальну процентну ставку як суму реальної процентної ставки та рівня інфляції
14. Кількість праці, втіленої в товар
22. Метод, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання обєкта
25. Сповільнення темпів інфляції
28. Інвестиції, які повязані з витратами на будівельно-монтажні роботи, придбаннябудівель, обладнання, підготовкою кадрів тощо
29. Некорпоративне підприємство, яким володіють дві або більше особи
32. Дооцінення або уцінення активів підприємства
34. Можливість власника утримувати річ, яка на законних підставах йому належить
38. Темп інфляції може розраховуватись як за цінами попереднього періоду, так і за цінами … періоду
40. Сукупність матеріальних благ, добутих чи створених внаслідок виробничої діяльності
46. Хто висунув формальний критерій гіперінфляції?
47. Сукупність осіб, що живуть разом, повязані родинністю та спільним бюджетом

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Географiя (укр.)
2.
Дiловодство (укр.)
3.
Эстетика (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Религiєзнавство (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы