Кросcворд по предмету Екологiя (укр.) на тему

Был запрошен кроссворд на 21 слов, смогли построить на 21 слов
Кросcворд по предмету Екологiя (укр.) на тему Кросcворд по предмету Екологiя (укр.) на тему
 
По горизонтали
2. Організми, які в ході еволюції пристосувалися до існування в певному середовищі
5. Ерозійний процес розмивання берегів морів і водосховищ під впливом хвильових ударів, вивітрювання або господарської діяльності людини. у результаті на берегах, схильних до абразії, утворюються абразійні берега або абразійні тераси
8. Органічна речовина грунту, яка утворюється в результаті розкладу рослинних і тваринних рештків і продуктів життєдіяльності організмів
9. Сукупність особин одного виду з однаковим генофондом, яка живе на спільній території протягом багатьох поколінь
11. Наука про взаємини живих істот між собою і з навколишнім їх неорганічної природою, про звязки в надорганізменних системах, про структуру і функціонування цих систем
12. Процес утворення необхідних організму речовин, який відбувається в його клітинах з участю біокаталізаторів — ферментів
14. Привнесення в природно-антропогенне середовище, виникнення в ньому нових, не характерних для середовища фізичних, хімічних, біологічних речовин, агентів, які негативно впливають на людину і живі організми
18. Сукупність методів контролю екологічних обмежень при соціально-економічному розвитку країни, регіону світу чи людства в цілому
19. Місце існування угруповання, з підкресленням зовнішніх по відношенню до угруповання факторів середовища

По вертикали
1. Кількість живої речовини будь-яких живих істотно виражена в одиницях маси на одиницю площі
2. Сукупність видів живого й оточуючого їх середовища, яка складає екосистему ландшафтно-географічної :юни або сектора природного поясу
3. Збудники інфекційних захворювань рослин, тварин і людини, які розвиваються лише в живих клітинах. належать до найпростіших і найдрібніших неклітинних форм живої матерії, яка є проміжною між живим і неживим, у них не відбувається власного обміну речовин
4. Відносно одноманітний за абіотичними факторами середовища простір у межах водної, наземної і підземної частини біосфери, зайнятий одним біоценозом
6. Молоді біоценози, що формуються в наш час, характеризуються видовою бідністю та одноманітністю й підтримуються людиною завдяки розробленій нею системі агротехнічних і агрохімічних заходів
7. Єдина система, що забезпечує стійкість довкілля при будь-яких виникаючих збуреннях
10. Культивування на незайманих ділянках території населених місць дикорослих або окультурених рослин для поліпшення якості середовища
13. З малою пристосованістю до змін середовища (орхідеї, форель, далекосхідний рябчик, глибоководні риби)
15. Сукупність методів і засобів отримання корисних для людини продуктів та явищ за допомогою біологічних агентів (виробництво ліків, антибіотиків, дріжджів, виве дення мікроорганізмів, бактерій, які продукують білок, або газ, або тепло, тощо)
16. Стійка, саморегульована, просторово обмежена природна система, в якій функціонально взаємоповязані живі організми та навколишнє їх абиотическая середовище
17. Властивість деяких хімічних елементів, сполук і біогенних речовин згубно впливати на живі організми (рослини, тварини, гриби, мікроорганізми) і здоровя людей (бензапірен, важкі метали, кислотні сполуки, оксиди азоту, сірки)
18. Співтовариство живих організмів та середовища існування, що становить єдине ціле на основі харчових звязків і способів отримання енергії

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы