Кросcворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) на тему "Теорiя бухгалтерського облiку. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухоблiку (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 18 слов, смогли построить на 16 слов
Кросcворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) на тему Кросcворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Метод узагальнення даних про склад майна субєкта діяльності за видами і джерелами утворення на певну дату у загальному вимірнику
5. Ліва
7. один з принципів бухгалтерського обліку
9. Вид бух.балансу
10. Одна з функцій бухгалтерського обліку
13. Вид господарського обліку
14. Я винен
16. Рахунку бувають синтетичні та …

По вертикали
1. документ який видає банк піприємству по його рахунку
2. Залишок на рахунку
4. Система способів та прийомів, за допомогою яких обєкти обліку відображаютьс та узагальнюються у грошовій оцінці за однорідними ознаками
6. Економічно однорідні группи,в яких обєдніння всі господарські засоби та джерела їх формування у бухгалтерському балансі
8. Метод бух.обліку
11. В активному рахунку зменшення.а в пасивному - збільшення показує кредитовий …
12. Один з видів рахунків за класифікаційною ознакою призначення
15. Спосіб групування економічно однорідних засобів підприємства, джерел їх формування та господарських процесів і поточного відображення операцій з ними

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Економiчна теорiя (укр.)
2.
Теорiя органiзацiї (укр.)
3.
Теорiя держави i права (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Основи бухгалтерського облiку (укр.)
2.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Форми бухгалтерського облiку (укр.)
3.
По предмету Облiк i звiтнiсть (укр.) - Поняття бухгалтерського облiку (укр.)
4.
По предмету Контроль та ревiзiя (укр.) - Теорiя контролю (укр.)
5.
По предмету Экономика (укр.) - Економiчна теорiя (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы