Кросcворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) по темам "Облiк розрахункiв з оплати працi та соцiального страхування (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 23 слов
Кросcворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) по темам Кросcворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) по темам
 
По горизонтали
3. Як називається оплата за відпрацьований час?
4. Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів та збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу – це…?
6. Який елемент методу бухгалтерського обліку використовується для реєстрації господарських операцій?
7. Процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою
8. Послідовне виконання обсягу робіт фіксується в індивідуальних або……робіт?
10. Облік втрат і витрат, повязаних з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікуються, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді ведеться на рахунку 99 ...витрати?
13. Що повинен написати касир при закритті платіжної відомості?
15. Відрядна заробітна плата буває?
17. Яка форма оплати праці, яка залежить від обсягу виконаної роботи?
20. У чому встановлюється розмір соціального страхування?
21. Елементи витрат за економічним змістом є…?
22. До фінансових витрат, відносяться витрати на…?
23. Де ведеться облік використання робочого часу?

По вертикали
1. Винагорода, обчислена як правило у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган сплачує працівникові за виконану ним роботу відповідно до трудового договору?
2. Вид браку, який виявлений на підприємстві?
5. У якій відомості здійснюють розрахунок з оплати праці на багатьох підприємствах?
9. Обчислення собівартості одиниці продукції, а також заготівельної собівартості матеріальних цінностей та засобів виробництва за елементами витрат - це…?
11. Оперативний облік браку веде відділ…контролю?
12. Від кількості чого залежить аналітичний облік розрахунків по заробітній платі?
14. Брак, який можна усунути?
16. Брак зменшує випуск…?
18. Робітник, який своєчасно не отримав заробітню плату
19. Операції, передбачені технологічним процесом, оплачуються за нарядами на відрядні роботи, а різні доплати - за листками на…?

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Охорона працi (укр.)
2.
Страхування (укр.)
3.
Соцiальне страхування (укр.)
4.
Облiк i аудит (укр.)
5.
Податковий облiк (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Облiк розрахункiв з оплати працi та соцiального страхування (укр.)
2.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Облiк працi та її оплати (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Тарифна система оплати працi та її складовi (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Органiзацiя грошових розрахункiв (укр.)
5.
По предмету Деонтологiя (укр.) - Толерантнiсть як важлива характеристика соцiального працiвника (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы