Для функции (X∧Y∧¬Z∧P∨¬X∧¬P∨¬Y∧¬P∨Z∧¬P)∧(¬Z∨¬Z∧¬Y∨¬Z∧¬P∨X∧Y)≡¬(X∧Y∧¬Z∧P∨¬X∧¬P∨¬Y∧¬P∨Z∧¬P)∧¬(¬Z∨¬Z∧¬Y∨¬Z∧¬P∨X∧Y):


Промежуточные таблицы истинности:
¬Z:
Z¬Z
01
10

¬X:
X¬X
01
10

¬P:
P¬P
01
10

¬Y:
Y¬Y
01
10

X∧Y:
XYX∧Y
000
010
100
111

(X∧Y)∧(¬Z):
XYZX∧Y¬Z(X∧Y)∧(¬Z)
000010
001000
010010
011000
100010
101000
110111
111100

((X∧Y)∧(¬Z))∧P:
XYZPX∧Y¬Z(X∧Y)∧(¬Z)((X∧Y)∧(¬Z))∧P
00000100
00010100
00100000
00110000
01000100
01010100
01100000
01110000
10000100
10010100
10100000
10110000
11001110
11011111
11101000
11111000

(¬X)∧(¬P):
XP¬X¬P(¬X)∧(¬P)
00111
01100
10010
11000

(¬Y)∧(¬P):
YP¬Y¬P(¬Y)∧(¬P)
00111
01100
10010
11000

Z∧(¬P):
ZP¬PZ∧(¬P)
0010
0100
1011
1100

(((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)):
XYZPX∧Y¬Z(X∧Y)∧(¬Z)((X∧Y)∧(¬Z))∧P¬X¬P(¬X)∧(¬P)(((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P))
000001001111
000101001000
001000001111
001100001000
010001001111
010101001000
011000001111
011100001000
100001000100
100101000000
101000000100
101100000000
110011100100
110111110001
111010000100
111110000000

((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)):
XYZPX∧Y¬Z(X∧Y)∧(¬Z)((X∧Y)∧(¬Z))∧P¬X¬P(¬X)∧(¬P)(((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P))¬Y¬P(¬Y)∧(¬P)((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P))
0000010011111111
0001010010001000
0010000011111111
0011000010001000
0100010011110101
0101010010000000
0110000011110101
0111000010000000
1000010001001111
1001010000001000
1010000001001111
1011000000001000
1100111001000100
1101111100010001
1110100001000100
1111100000000000

(((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P)):
XYZPX∧Y¬Z(X∧Y)∧(¬Z)((X∧Y)∧(¬Z))∧P¬X¬P(¬X)∧(¬P)(((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P))¬Y¬P(¬Y)∧(¬P)((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P))¬PZ∧(¬P)(((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P))
0000010011111111101
0001010010001000000
0010000011111111111
0011000010001000000
0100010011110101101
0101010010000000000
0110000011110101111
0111000010000000000
1000010001001111101
1001010000001000000
1010000001001111111
1011000000001000000
1100111001000100100
1101111100010001001
1110100001000100111
1111100000000000000

(¬Z)∧(¬Y):
ZY¬Z¬Y(¬Z)∧(¬Y)
00111
01100
10010
11000

(¬Z)∧(¬P):
ZP¬Z¬P(¬Z)∧(¬P)
00111
01100
10010
11000

(¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)):
ZY¬Z¬Z¬Y(¬Z)∧(¬Y)(¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y))
0011111
0111001
1000100
1100000

((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)):
ZYP¬Z¬Z¬Y(¬Z)∧(¬Y)(¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y))¬Z¬P(¬Z)∧(¬P)((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P))
000111111111
001111111001
010110011111
011110011001
100001000100
101001000000
110000000100
111000000000

(((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y):
ZYPX¬Z¬Z¬Y(¬Z)∧(¬Y)(¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y))¬Z¬P(¬Z)∧(¬P)((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P))X∧Y(((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y)
000011111111101
000111111111101
001011111100101
001111111100101
010011001111101
010111001111111
011011001100101
011111001100111
100000100010000
100100100010000
101000100000000
101100100000000
110000000010000
110100000010011
111000000000000
111100000000011

¬((((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P))):
XYZPX∧Y¬Z(X∧Y)∧(¬Z)((X∧Y)∧(¬Z))∧P¬X¬P(¬X)∧(¬P)(((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P))¬Y¬P(¬Y)∧(¬P)((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P))¬PZ∧(¬P)(((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P))¬((((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P)))
00000100111111111010
00010100100010000001
00100000111111111110
00110000100010000001
01000100111101011010
01010100100000000001
01100000111101011110
01110000100000000001
10000100010011111010
10010100000010000001
10100000010011111110
10110000000010000001
11001110010001001001
11011111000100010010
11101000010001001110
11111000000000000001

¬((((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y)):
ZYPX¬Z¬Z¬Y(¬Z)∧(¬Y)(¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y))¬Z¬P(¬Z)∧(¬P)((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P))X∧Y(((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y)¬((((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y))
0000111111111010
0001111111111010
0010111111001010
0011111111001010
0100110011111010
0101110011111110
0110110011001010
0111110011001110
1000001000100001
1001001000100001
1010001000000001
1011001000000001
1100000000100001
1101000000100110
1110000000000001
1111000000000110

((((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P)))∧((((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y)):
XYZPX∧Y¬Z(X∧Y)∧(¬Z)((X∧Y)∧(¬Z))∧P¬X¬P(¬X)∧(¬P)(((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P))¬Y¬P(¬Y)∧(¬P)((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P))¬PZ∧(¬P)(((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P))¬Z¬Z¬Y(¬Z)∧(¬Y)(¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y))¬Z¬P(¬Z)∧(¬P)((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P))X∧Y(((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y)((((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P)))∧((((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y))
0000010011111111101111111111011
0001010010001000000111111001010
0010000011111111111001000100000
0011000010001000000001000000000
0100010011110101101110011111011
0101010010000000000110011001010
0110000011110101111000000100000
0111000010000000000000000000000
1000010001001111101111111111011
1001010000001000000111111001010
1010000001001111111001000100000
1011000000001000000001000000000
1100111001000100100110011111110
1101111100010001001110011001111
1110100001000100111000000100111
1111100000000000000000000000110

(¬((((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P))))∧(¬((((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y))):
XYZPX∧Y¬Z(X∧Y)∧(¬Z)((X∧Y)∧(¬Z))∧P¬X¬P(¬X)∧(¬P)(((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P))¬Y¬P(¬Y)∧(¬P)((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P))¬PZ∧(¬P)(((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P))¬((((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P)))¬Z¬Z¬Y(¬Z)∧(¬Y)(¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y))¬Z¬P(¬Z)∧(¬P)((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P))X∧Y(((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y)¬((((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y))(¬((((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P))))∧(¬((((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y)))
000001001111111110101111111110100
000101001000100000011111110010100
001000001111111111100010001000010
001100001000100000010010000000011
010001001111010110101100111110100
010101001000000000011100110010100
011000001111010111100000001000010
011100001000000000010000000000011
100001000100111110101111111110100
100101000000100000011111110010100
101000000100111111100010001000010
101100000000100000010010000000011
110011100100010010011100111111100
110111110001000100101100110011100
111010000100010011100000001001100
111110000000000000010000000001100

(((((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P)))∧((((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y)))≡((¬((((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P))))∧(¬((((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y)))):
XYZPX∧Y¬Z(X∧Y)∧(¬Z)((X∧Y)∧(¬Z))∧P¬X¬P(¬X)∧(¬P)(((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P))¬Y¬P(¬Y)∧(¬P)((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P))¬PZ∧(¬P)(((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P))¬Z¬Z¬Y(¬Z)∧(¬Y)(¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y))¬Z¬P(¬Z)∧(¬P)((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P))X∧Y(((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y)((((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P)))∧((((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y))X∧Y¬Z(X∧Y)∧(¬Z)((X∧Y)∧(¬Z))∧P¬X¬P(¬X)∧(¬P)(((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P))¬Y¬P(¬Y)∧(¬P)((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P))¬PZ∧(¬P)(((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P))¬((((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P)))¬Z¬Z¬Y(¬Z)∧(¬Y)(¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y))¬Z¬P(¬Z)∧(¬P)((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P))X∧Y(((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y)¬((((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y))(¬((((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P))))∧(¬((((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y)))(((((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P)))∧((((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y)))≡((¬((((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P))))∧(¬((((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y))))
0000010011111111101111111111011010011111111101011111111101000
0001010010001000000111111001010010010001000000111111100101001
0010000011111111111001000100000000011111111111000100010000101
0011000010001000000001000000000000010001000000100100000000110
0100010011110101101110011111011010011110101101011001111101000
0101010010000000000110011001010010010000000000111001100101001
0110000011110101111000000100000000011110101111000000010000101
0111000010000000000000000000000000010000000000100000000000110
1000010001001111101111111111011010001001111101011111111101000
1001010000001000000111111001010010000001000000111111100101001
1010000001001111111001000100000000001001111111000100010000101
1011000000001000000001000000000000000001000000100100000000110
1100111001000100100110011111110111001000100100111001111111001
1101111100010001001110011001111111100010001001011001100111000
1110100001000100111000000100111100001000100111000000010011000
1111100000000000000000000000110100000000000000100000000011001

Общая таблица истинности:

XYZP¬Z¬X¬P¬YX∧Y(X∧Y)∧(¬Z)((X∧Y)∧(¬Z))∧P(¬X)∧(¬P)(¬Y)∧(¬P)Z∧(¬P)(((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P))((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P))(((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P))(¬Z)∧(¬Y)(¬Z)∧(¬P)(¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y))((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P))(((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y)¬((((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P)))¬((((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y))((((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P)))∧((((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y))(¬((((((X∧Y)∧(¬Z))∧P)∨((¬X)∧(¬P)))∨((¬Y)∧(¬P)))∨(Z∧(¬P))))∧(¬((((¬Z)∨((¬Z)∧(¬Y)))∨((¬Z)∧(¬P)))∨(X∧Y)))(X∧Y∧¬Z∧P∨¬X∧¬P∨¬Y∧¬P∨Z∧¬P)∧(¬Z∨¬Z∧¬Y∨¬Z∧¬P∨X∧Y)≡¬(X∧Y∧¬Z∧P∨¬X∧¬P∨¬Y∧¬P∨Z∧¬P)∧¬(¬Z∨¬Z∧¬Y∨¬Z∧¬P∨X∧Y)
000011110001101111111100100
000111010000000001011110001
001001110001111110000001001
001101010000000000000011010
010011100001001110111100100
010111000000000000011110001
011001100001011110000001001
011101000000000000000011010
100010110000100111111100100
100110010000000001011110001
101000110000110110000001001
101100010000000000000011010
110010101100000000111110001
110110001110001110011100100
111000101000010010000100100
111100001000000000000110001

Логическая схема:

Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ):

По таблице истинности:
XYZPF
00000
00011
00101
00110
01000
01011
01101
01110
10000
10011
10101
10110
11001
11010
11100
11111
Fсднф = ¬X∧¬Y∧¬Z∧P ∨ ¬X∧¬Y∧Z∧¬P ∨ ¬X∧Y∧¬Z∧P ∨ ¬X∧Y∧Z∧¬P ∨ X∧¬Y∧¬Z∧P ∨ X∧¬Y∧Z∧¬P ∨ X∧Y∧¬Z∧¬P ∨ X∧Y∧Z∧P
Логическая cхема:

Совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ):

По таблице истинности:
XYZPF
00000
00011
00101
00110
01000
01011
01101
01110
10000
10011
10101
10110
11001
11010
11100
11111
Fскнф = (X∨Y∨Z∨P) ∧ (X∨Y∨¬Z∨¬P) ∧ (X∨¬Y∨Z∨P) ∧ (X∨¬Y∨¬Z∨¬P) ∧ (¬X∨Y∨Z∨P) ∧ (¬X∨Y∨¬Z∨¬P) ∧ (¬X∨¬Y∨Z∨¬P) ∧ (¬X∨¬Y∨¬Z∨P)
Логическая cхема:

Построение полинома Жегалкина:

По таблице истинности функции
XYZPFж
00000
00011
00101
00110
01000
01011
01101
01110
10000
10011
10101
10110
11001
11010
11100
11111

Построим полином Жегалкина:
Fж = C0000 ⊕ C1000∧X ⊕ C0100∧Y ⊕ C0010∧Z ⊕ C0001∧P ⊕ C1100∧X∧Y ⊕ C1010∧X∧Z ⊕ C1001∧X∧P ⊕ C0110∧Y∧Z ⊕ C0101∧Y∧P ⊕ C0011∧Z∧P ⊕ C1110∧X∧Y∧Z ⊕ C1101∧X∧Y∧P ⊕ C1011∧X∧Z∧P ⊕ C0111∧Y∧Z∧P ⊕ C1111∧X∧Y∧Z∧P

Так как Fж(0000) = 0, то С0000 = 0.

Далее подставляем все остальные наборы в порядке возрастания числа единиц, подставляя вновь полученные значения в следующие формулы:
Fж(1000) = С0000 ⊕ С1000 = 0 => С1000 = 0 ⊕ 0 = 0
Fж(0100) = С0000 ⊕ С0100 = 0 => С0100 = 0 ⊕ 0 = 0
Fж(0010) = С0000 ⊕ С0010 = 1 => С0010 = 0 ⊕ 1 = 1
Fж(0001) = С0000 ⊕ С0001 = 1 => С0001 = 0 ⊕ 1 = 1
Fж(1100) = С0000 ⊕ С1000 ⊕ С0100 ⊕ С1100 = 1 => С1100 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1
Fж(1010) = С0000 ⊕ С1000 ⊕ С0010 ⊕ С1010 = 1 => С1010 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0
Fж(1001) = С0000 ⊕ С1000 ⊕ С0001 ⊕ С1001 = 1 => С1001 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0
Fж(0110) = С0000 ⊕ С0100 ⊕ С0010 ⊕ С0110 = 1 => С0110 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0
Fж(0101) = С0000 ⊕ С0100 ⊕ С0001 ⊕ С0101 = 1 => С0101 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0
Fж(0011) = С0000 ⊕ С0010 ⊕ С0001 ⊕ С0011 = 0 => С0011 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0
Fж(1110) = С0000 ⊕ С1000 ⊕ С0100 ⊕ С0010 ⊕ С1100 ⊕ С1010 ⊕ С0110 ⊕ С1110 = 0 => С1110 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0
Fж(1101) = С0000 ⊕ С1000 ⊕ С0100 ⊕ С0001 ⊕ С1100 ⊕ С1001 ⊕ С0101 ⊕ С1101 = 0 => С1101 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0
Fж(1011) = С0000 ⊕ С1000 ⊕ С0010 ⊕ С0001 ⊕ С1010 ⊕ С1001 ⊕ С0011 ⊕ С1011 = 0 => С1011 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0
Fж(0111) = С0000 ⊕ С0100 ⊕ С0010 ⊕ С0001 ⊕ С0110 ⊕ С0101 ⊕ С0011 ⊕ С0111 = 0 => С0111 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0
Fж(1111) = С0000 ⊕ С1000 ⊕ С0100 ⊕ С0010 ⊕ С0001 ⊕ С1100 ⊕ С1010 ⊕ С1001 ⊕ С0110 ⊕ С0101 ⊕ С0011 ⊕ С1110 ⊕ С1101 ⊕ С1011 ⊕ С0111 ⊕ С1111 = 1 => С1111 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

Таким образом, полином Жегалкина будет равен:
Fж = Z ⊕ P ⊕ X∧Y
Логическая схема, соответствующая полиному Жегалкина:

Наши друзья

Качественное решение задач курсовых работ, РГЗ по техническим предметам.
botaniks.ru

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы