Нидерландский

Список источников >Наука и образование >Языкознание, иностранные языки >Нидерландский >

Nieuw handwoordenboek der nederlandse taal

Автор: Tollenaere, F. De; Persijn, A.J.
Год: 1977
Издание: Martinus Nijhoff; Издание 9-е
Страниц: 1188
ISBN: 9024717884
In dit woordenboek komen enige woorden voor die ingeschreven zijn of zijn geweest als handelsmerk, of ten aanzien waarvan het om andere redenen mogelijk is dat ze als handelsmerk moeten worden beschouwd. Bewerkers en uitgever verklaren uitdrukkelijk dat het opnemen van zulke woorden niet impliceert het uitspreken van een oordeel over de aan- of afwezigheid van de hoedanigheid van merknaam in deze gevallen, en dat met name uit het opnemen van zo’n woord niet mag worden afgeleid dat het een soortnaam in merkenrechtelijke zin zou zijn.
Добавлено: 2009-11-18 20:35:41

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы