Готовый кроссворд по предмету Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть (ЗЕД) (укр.) - на тему "Транспортне забезпечення зовнiшньоекономiчних угод (укр.)"

 
По горизонтали
1. Якi лiнiї називаються, на яких працюють судна двох чи бiльше компанiй з одної чи рiзних країн
2. Якi тарифи утворюються двома способами в авiацiйному перевезенi
3. Якi тарифи застосовуються, як правило, для перевезення туристичних груп
4. При доставцi вантажiв можуть виникнути…
5. Наука про планування, органiзацiю, управлiння, контроль i регулювання руху матерiальних та iнформацiйних потокiв у просторi i в часi вiд їх первинного джерела - це……
7. На який транспорт припадає майже чверть загального обсягу свiтової зовнiшньої торгiвлi
8. Якi найшвидший спосiб доставки вантажу
10. Одна iз складових логiстичної дiяльностi
12. Вид чартеру, при якому перевезення здiйснюється поетапно
13. Рейси, якi виконуванi вiдповiдно до опублiкованого розкладу по договiрних авiалiнiях
15. Перевезення через територiю України вантажiв (продукцiї, товарiв), вироблених за її межами без будь-якого їх використання в Українi та передачi iншому власнику - це
16. Опублiкованi тарифи вiд пункту вiдправлення до пункту призначення, якi розрiзняються по класу обслуговування, що надається, сезонностi перевезення i виду оформлення перевезення -це … тарифи
17. Тарифи,якi застосовуються для перевезення вантажiв певного класу
По вертикали
1. Завантаження товару в ящики або трейлери, що легко перевантажуються з одного виду транспорту на iнший -це…
6. Один iз видiв вантажу
9. Документ, яки пiдтверджуючий приймання товару для морського (або рiчковий) перевезення i зобовязує перевiзника видати товар законному власнику
11. Як називається металевий ящик (зi сталi чи алюмiнiю) з подвiйними дверцятами з одного боку
12. Класифiкацiя одного вида операцiї за предметом транспортних операцiй
14. Форма мiжнародного судноплавства органiзацiї перевезень

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы