Готовый кроссворд по предмету Вища освiта i Болонський процес (укр.) - на тему "Структура вищої освiти по Болонському процесу (укр.)"

 
По горизонтали
4. Документ, який є доповненням до диплому
6. Назва дослiдницької роботи для здобуття звання доктора фiлософiї
8. На пiдняття чого спрямований Болонський процес
9. Їх iснує два у системi вищої освiти
По вертикали
1. Назва присвоєного ступеню пiсля навчання у внз
2. Назва присвоєного ступеню пiсля навчання у внз 3-4 роки
3. Дайте визначення одним словом визначенням бакалавр, магiстр
5. Як називалась конференцiя, що пройшла у 2003 роцi за участю 29 країн
6. Назва предмету у внз
7. Документ, який автоматично i безкоштовно видається пiсля закiнчення навчання

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы