Готовый кроссворд по предмету Судочинство в господарських судах (укр.) - на тему "Загальнi положення (укр.)"

 
По горизонтали
4. Хто виконує обовязки судового засiдання у разi вiдсутностi судового розпорядника
7. Чому не пiдлягають судовi рiшення, ухваленi у закритому судовому засiданнi
По вертикали
1. Хто має право на оплату виконаної роботи та на компенсацiю витрат, повязаних з проведенням експертизи i викликом до суду
2. В якому порядку вгсу переглядає рiшення апеляцiйних i мiсцевих господарських судiв
3. Здатнiсть мати процесуальнi права та обовязки сторони, третьої особи, заявника, заiнтересованої особи (процесуальна правоздатнiсть) мають усi фiзичнi особи та
5. Якою мовою здiйснюється господарське судочинство
6. Якi спори є рiзновидом правових спорiв, якi виникають у процесi здiйснення господарської дiяльностi

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы