Готовый кроссворд по статистике - на тему "Статистичне спостереження (укр.)"

 
По горизонтали
4. Час,протягом якого реєструються данi
7. Звiтнiсть,що передбачає подання загальних для всi пiдприємств даних
8. Обстеження окремих масових явищ за певною тематикою
14. Опитування,що здiйснюють добровiльнi кореспонденти
21. Спостереження,що передбачає детальне обстеження типових одиниць сукупностi
22. Реєстрацiя фактiв самими респондентами
25. Контроль,що полягає у перевiрцi показникiв шляхом прямих або непрямих рахункiв
По вертикали
1. Подання субєктом дiяльностi вiдповiдних даних до державних органiв статистики у формi документiв
2. Обстеження,за яких реєструється лише частина одиниць сукупностi
3. Помилки,що виникають внаслiдок неправильного встановлення фактiв
5. Ступiнь обєктивного вiдображення сутi явищ i поцесiв
6. Помилки,що виникають через випадковi причини
9. Спостереження,що проводиться через рiвнi
10. Набiр статистичних формулярiв стосовно органiзацiї статистичного спостереження
11. Звiтнiсть,яка надходить одразу до центральних органiв виконавчої влади
12. Час,до якого вiдносяться данi спостереження
13. Спостереження мотивiв,оцiнок i думок,якi реєструються зi слiв респондентiв
15. Похибки,що виникають через недостатньо повне вiдтворення сукупностi
16. Звiтнiсть,яка попередньо опрацьовується на регiональному рiвнi системи органiв державної статистики
17. Опитування за якого особи реєструют факти,одночасно перевiряючи вiрогiднiсть вiдповiдей
18. Запитання що мiстять перелiк вiдповiдей,а також мiсце для власних
19. Помилки,що є наслiдком постiйних однотипних спотворень
20. Пояснення щодо заповнення форми звiту чи анкети
23. Перший етап статистичного дослiдження
24. Спостереження,що проводять епiзодичноПохожие категории кроссвордов

1.
Информатика (укр.)
2.
Економетрика (укр.)
3.
Географiя (укр.)
4.
Эстетика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Людина i свiт (укр.) - Держава (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Пiдприємство (укр.)
4.
По предмету Психологiя (укр.) - Стрес (укр.)


Кроссворды по статистике

- А -
- В -
- И -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Т -
- У -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы