Готовый кроссворд по статистике - на тему "Ряди динамiки (укр.)"

 
По горизонтали
2. Вид темпу приросту
4. Один iз подiлiв динамiки за повнотою часу
8. Вiдношення абсолютного приросту до початкогового, або попереднього, виражене у процентах, це темп?
11. Що використовують у прогнозуваннi економiчних показникiв
12. Якi кривi застосовують, коли виявляють тенденцiю i кiлькiсно вимiрюють її методом аналiтичного вирiвнювання
15. Якщо кожний рiвень ряду yt порiвнюється з попереднiм yi-i, характеристики динамiки називають
16. *** рядiв динамiки- найефективнiший спосiб оцiнки тенденцiй i закономiрностей розвитку явищ
18. Спосiб цiєї середньої застосовують для рядiв з вираженою основною тенденцiєю розвитку
По вертикали
1. Як називаються харастеристика динамiки, обчислена вiдносно постiної бази?
3. Якi середнi обчислюють за збiльшеним iнтервалом часу
5. Якi характеристики варiацiї iндексiв використовують для порiвняння iнтенсивностi сезонних коливань одного чи рiзних явищ в рiзнi роки?
6. Залежно вiд статистичної природи показника розрiзняють динамiчнi ряди похiднi та
7. Яким може бути звязок мiж показниками багатовимiрного динамiчного ряду
9. Один iз видiв рядiв динамiки
10. Темп зростання, при обчисленнi якого враховують правило складних процентiв, за якими змiнюється вiдносна швидкiсть динамiки?
13. Один iз подiлiв динамiки за ознакою часу
14. На чому грунтується розрахунок характеристики динамiки рiвнiв ряду
17. ФункцiяПохожие категории кроссвордов

1.
Эстетика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По правоведению - Законодавство (укр.)
3.
По предмету Контроль та ревiзiя (укр.) - Контроль (укр.)


Кроссворды по статистике

- А -
- В -
- И -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Т -
- У -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы