Готовый кроссворд по статистике - на тему "Ряди динамiки (укр.)"

 
По горизонтали
1. Залежно вiд статистичної природи показника розрiзняють динамiчнi ряди похiднi та
3. Темп зростання, при обчисленнi якого враховують правило складних процентiв, за якими змiнюється вiдносна швидкiсть динамiки?
5. Яким може бути звязок мiж показниками багатовимiрного динамiчного ряду
6. Один iз подiлiв динамiки за повнотою часу
9. Вiдношення абсолютного приросту до початкогового, або попереднього, виражене у процентах, це темп?
10. Якi характеристики варiацiї iндексiв використовують для порiвняння iнтенсивностi сезонних коливань одного чи рiзних явищ в рiзнi роки?
11. Один iз подiлiв динамiки за ознакою часу
14. Якщо кожний рiвень ряду yt порiвнюється з попереднiм yi-i, характеристики динамiки називають
15. Вид темпу приросту
16. Спосiб цiєї середньої застосовують для рядiв з вираженою основною тенденцiєю розвитку
По вертикали
1. На чому грунтується розрахунок характеристики динамiки рiвнiв ряду
2. Якi кривi застосовують, коли виявляють тенденцiю i кiлькiсно вимiрюють її методом аналiтичного вирiвнювання
4. Що використовують у прогнозуваннi економiчних показникiв
7. Якi середнi обчислюють за збiльшеним iнтервалом часу
8. Один iз видiв рядiв динамiки
12. Як називаються харастеристика динамiки, обчислена вiдносно постiної бази?
13. *** рядiв динамiки- найефективнiший спосiб оцiнки тенденцiй i закономiрностей розвитку явищ
14. ФункцiяПохожие категории кроссвордов

1.
Географiя (укр.)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Цiноутворення (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по статистике

- А -
- В -
- И -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Т -
- У -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы