Готовый кроссворд по предмету Соцiальне страхування (укр.) - на тему "Єдиний соцiальний внесок в Українi (укр.)"

 
По горизонтали
2. Спроможнiсть страховика своєчасно виконувати свої фiнансовi зобов’язання, передусiм сплачувати борги.
6. Здiйснюється утримання та… єсв
7. Мiнiмальна заробiтна …
10. Установа, якiй встановлено розмiр нарахування єсв 36,3%
11. Юридична …
По вертикали
1. Кiлькiсть мiнiмальних зп, з яких утримується єсв
3. Напис на страховому документi, що засвiдчує виправлення незначної помилки (описки), допущеної при його оформленнi.
4. Зменшення ризику й отримання бiльшого прибутку завдяки: а) одночасному розвитку кiлькох, не пов’язаних один з одним видiв страхування, розширенню страховиком спектра страхових послуг; б) поширенню активностi страховикiв за межi основного бiзнесу, що досягається розмiщенням активiв (iз додержанням iснуючих нормативiв) серед рiзних, не пов’язаних мiж собою об’єктiв (акцiї, облiгацiї, нерухомiсть, банкiвськi депозити).
5. Категорiя робiтникiв(величина нарахування єсв на їх зп 8,41%)
8. Єдиний соцiальний…
9. … соцiальний внесок
10. Перелiк ризикiв iз зазначенням частини страхової суми та вiдповiдної їй страхової премiї, що передається цедентом на перестрахування.

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы