Готовый кроссворд по предмету Секретарська справа (укр.) - на тему "Новiтнi технологiї обробки документiв"

 
По горизонтали
1. Технiчнi засоби, застосовуванi для механiзацiї i автоматизацiї управлiнських i iнженерно-технiчних робiт
3. Автомати для добiрки вiдсортованих листiв у блоки
5. Спосiб друку, заснований на використаннi друкарської формули у виглядi желатино-глiцеринової маси, що мiстить фарбник i що видiляє його при зволоженнi
7. Вид пневматичного транспорту, система перемiщення штучних вантажiв пiд дiєю стисненого або, навпаки, розрiдженого повiтря
8. Пристрiй, який дозволяє здiйснити автоматичне з’єднання двох телефонних апаратiв, а також розрив зв’язку мiж ними
9. Один з етапiв електрографiчного копiювання
10. Матерiальний документ, що мiстить у зафiксованому виглядi iнформацiю, оформлений у зведеному порядку i має вiдносно до чинного законодавства юридичну силу
12. Комплекс методiв i засобiв копiювання на основi використання свiтлочутливих властивостей дiазосполук
13. Процес покриття листа паперу захисним шаром плiвки
16. Друкарська машинка, що вiдрiзняється невеликою вагою i наявнiстю ручки для транспортування
17. Пристрiй, який перетворює зображення, надрукований або написаний вiд руки текст чи якийсь iнший об’єкт з паперового формату в цифровий
По вертикали
1. Комплекс електромеханiчних i електронних пристроїв, видiлених для автоматизацiї процесу складання, редагування i виготовлення текстових i табличних документiв
2. Електромеханiчна друкарська машина, що використовується для передачi мiж двома абонентами текстових повiдомлень по найпростiшому електричному каналу
4. Засiб передачi iнформацiї на вiдстань
6. Галузь дiяльностi, що забезпечує документування
11. Технологiчний процес згинання, складання у певному порядку, послiдовностi друкованого паперового аркуша
14. Популярний сервiс в iнтернетi, що робить можливим обмiн даними будь-якого змiсту
15. Принтер, у якому є свiтлочутливий вал, що заряджений вiд’ємним зарядомКниги, близкие по тематикеЭто интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы