Готовый кроссворд по психологии - на тему "Психологiя особистостi (укр.)"

 
По горизонтали
3. Американсько-нiмецьким психологом єврейського походження. Працював у сферi психологiї розвитку тапсихоаналiзу. Вiдомий, найперше, своєю теорiєю стадiй психосоцiального розвитку, а також як автор термiну кризи iдентичностi
6. Частина психiчної енергiї, яка шукає задоволення винятково у статевiй поведiнцi (сексуальна енергiя)
8. Прагнення людини до найвищої реалiзацiї свого потенцiалу
9. Психологiчний захист, який проявляється у вiдстороненнi й утриманнi поза свiдомiстю певних психiчних змiстiв i травмуючи моментiв
11. Психологiчний захист, який виявляється в тому, що людина наповнює себе цiнностями i нормами поведiнки iншої людини, i це починає керувати її поведiнкою
По вертикали
1. Американський психоаналiтик норвезько-датського походження, яскрава представниця неофрейдизму, автор власної оригiнальної теорiї особистостi, одна з ключових постатей у областi жiночої психологiї
2. Австрiйський психолог i невролог, який вивчав людське несвiдоме. Вiн розвинув методику вiльних асоцiацiй та тлумачення сновидiнь, яку було покладено в основу психоаналiзу, i сформулював концепцiю структури психiки (iд, Еґо та Супереґо, або Воно, Я i над-я)
4. Це психологiчний захист шляхом переведення сексуальної або агресивної енергiї людини, надлишкової з точки зору особистiсних або соцiальних норм в iнше русло, прийнятне для суспiльства, – творчiсть
5. Iєрархiчна система потреб людини
7. Iндивiд як суб’єкт соцiальних стосункiв та свiдомої дiяльностi, людина як соцiальна iстота
10. Соцiальний психолог, фiлософ,психоаналiтик, представник «франкфуртської школи», один iз засновникiв неофрейдизму та фрейдо-марксизмуПохожие категории кроссвордов

1.
Психологiя (укр.)
2.
Психологiя i педагогiка (укр.)
3.
Соцiальна психологiя (укр.)
4.
Эстетика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiя особистостi (укр.)
2.
По предмету Психологiя i педагогiка (укр.) - Афективна сфера особистостi. Загальне i iндивiдуальне в психiцi людини (укр.)
3.
По предмету Психологiя (укр.) - Вiкова психологiя (укр.)
4.
По психологии - Психологiя студентської групи (укр.)
5.
По предмету Психологiя (укр.) - Психологiя трудових вiдносин (укр.)


Кроссворды по психологии

- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ч -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы