Готовый кроссворд по психологии - на тему "Конфлiктологiя (укр.)"

 
По горизонтали
5. Згода, порозумiння з опонентом, що досягнутi шляхом взаємних поступок
8. Потреба людини у встановленнi та збереженнi дружнiх стосункiв
12. Миролюбна тактика поведiнки у конфлiктi
14. Другий етап динамiки конфлiкту
17. Пояснення своїх вчинкiв почуттям власної гiдностi i самоповаги
19. Стратегiя поведiнки в конфлiктi, що розглядається як вимушена або добровiльна вiдмова вiд боротьби i здача своїх позицiй
22. Учасник конфлiкту, що бере на себе iнiцiативу початку конфлiкту
24. Узгодження тактичних пiдцiлей
По вертикали
1. Який з пiдходiв розглядає конфлiкти мiж частинами i цiлим
2. Прогресуючий у часi розвиток конфлiкту
3. Звернення уваги субєкта на самого себе i на продукти власної активностi, а також будь-яке їх переосмислення
4. Конфлiкт - це
6. Один з варiантiв виходу з конфлiктної ситуацiї
7. Психiчний стан, що полягає в особливостях переживань i поведiнки, що викликаються обєктивно непереборними труднощами, що виникають на шляху до досягнення мети або вирiшення завдання
9. Мотивоване забування неприємних думок
10. Найтривалiший варiант виходу з конфлiктної ситуацiї
11. Слова або вирази, якi сприяють виникненню конфлiктної ситуацiї
13. Готовнiсть до прийняття iнших логiк i поглядiв, право вiдмiнностi, несхожiсть, iнакшiсть, це фактор, що стабiлiзує систему (особистiсть, суспiльство ) зсередини
15. Одна з функцiй конфлiктiв
16. Тип конфлiкту
18. Один iз захисних механiзмiв, що виявляється в ототожненнi субєкта з iншою особою
20. Спiлкування з метою довести власну правоту
21. Протиборство без ворожнечi
23. Методика графiчного зображення основних складових конфлiкту
25. Особа чи группа,що планує конфлiкт



Похожие категории кроссвордов

1.
Конфлiктологiя (укр.)
2.
Страхування (укр.)
3.
Обществознание (укр.)
4.
Психологiя (укр.)
5.
Бюджетування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по психологии

- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ч -
- Э -



Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы