Готовый кроссворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему "Вiдчуття (укр.)"

 
По горизонтали
1. чутливiсть, яку характеризують, як бiльш примiтивну, афективну, менш диференцiйовану й локалiзовану), до якої належать органiчнi вiдчуття (голоду, спраги тощо
2. чутливiсть, яку характеризують, як бiльш тонко диференцiйовану, об'єктивовану й рацiональну), до якої належать основнi органи чуття людини.
3. Вiдчуття, аналiзатори яких знаходяться на органах i тканинах, i дають iнформацiю про внутрiшнiй стан органiзму.
4. вiдчуття, що забезпечують одержання сигналiв iз зовнiшнього свiту i створюють пiдґрунтя для нашої свiдомостi
6. Кiлькiсна характеристика вiдчуттiв
8. Бiологiчний процес, унаслiдок якого пiдвищується чутливiсть органiзму щодо повторної дiї на нього чужорiдних речовин
9. Здатнiсть аналiзаторiв вiдчувати подразнення рiзної сили i iнтенсивностi.
10. Анатомо-фiзiологiчна структура, у якiй вiдображається виникнення вiдчуття
По вертикали
1. Выдчуття, аналiзатори яких знаходятьсяна в мязах i сухожиллях, i дають iнформацiю про положення тiла в просторi, його рухи.
5. вiдчуття рухiв i положення частин власного тiла
7. явище, яке полягає у тому, що який-небудь подразник, дiючи на вiдповiдний орган чуття, поза бажанням суб'єкта, викликає не тiльки Вiдчуття, специфiчне для даного органу чуття, але одночасно ще i додаткове вiдчуття чи уявлення, характерне для iншого органу чуття

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы